“Als ik terugkijk op hoe mijn werkende leven is gelopen, dan zie ik dat God al die tijd zaadjes aan het planten was..."

Door haar kennis en ervaring en grote missionaire hart past Annette goed bij de Lume Speakers Academy. “De lijftekst van Lume ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken’ is voor mij ook altijd een belangrijke tekst geweest. Licht zijn is een drijfveer in de dingen die ik doe. Ik werkte jarenlang in een administratieve functie in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd was ik betrokken bij vrijwilligerswerk onder vluchtelingen. In die periode merkte ik dat mijn hart voor de nood van buitenlanders groeide.” Ik wilde daar meer mee doen en koos ervoor om de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk te volgen. Daarna ging ik aan de slag in het buitenland en werkte ik in de hulpverlening en ontwikkelingswerk.”

Aan het planten

“Als ik terugkijk op hoe mijn werkende leven is gelopen, dan zie ik dat God al die tijd zaadjes aan het planten was. Hierdoor groeide mijn liefde voor andere landen, culturen en mensen. Tegelijkertijd baande Hij ook de weg om daar daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dat vind ik ook zo mooi aan de tekst uit Handelingen 13:47; het beeld van licht, dat altijd sterker is dan duisternis, en het feit dat God ons wil inschakelen op een manier die bij ons past.”

Karakter

“Ik moet bij de tekst uit Handelingen ook direct denken aan Mattheüs 5, vers 14 waar ook staat ‘Jullie zijn het licht voor de wereld.’ Aan deze woorden van Jezus gaat de Bergrede vooraf. Dat vind ik zo mooi; want in die bekende woorden lees je eigenlijk een karakterbeschrijving; als je steeds meer zo gaat leven als in de Bergrede beschreven wordt, als jouw leven daarop lijkt, dan verspreid je licht. Dan heb je echt oog voor de ander en verspreid je vrede waar onvrede is. Op die manier wil God je gebruiken. En ja, zo mag ik zelf ook licht verspreiden, als ik leef vanuit Mattheüs 5. Daar bid ik God ook om, dat Hij daarvoor zorgt.” Annette heeft daarbij ook nog een praktische tip voor andere vrouwen: “Als je wilt ontdekken hoe je licht wilt zijn, is mijn tip: volg je hart en zorg ervoor dat dat jouw hart verbonden is met God. Dan krijg je ook ideeën op je hart of een verlangen naar iets wat je erg graag wilt. Of er schiet iemand in je gedachten voor wie je er kunt zijn. Luister ernaar en ontdek hoe je daarmee licht kunt zijn.”

Durf te stoppen

Annette volgde zelf ook de training ‘Een preek die staat als een huis’ bij Geloofwaardig Spreken. Deze training vormt ook de basis voor het trainingsprogramma van Lume. Haar eigen ervaringen ermee wil ze graag inzetten voor de deelnemers van de Lume Speakers Academy: “Tijdens de training leerde ik vooral hoe ik een kernboodschap kan overbrengen, op een manier die echt overkomt bij de anderen. Paulien heeft me echt geholpen met het afbakenen van de boodschap en daagde ons ook uit; ‘Durf te stoppen’ zei ze, ‘Ga niet eindeloos door met het lezen van bronnen, maar durf te stoppen omdat het genoeg is.’ De duidelijke tools die we kregen, helpen mij nu echt bij het spreken. En dat niet alleen, ook in andere vormen van communicatie heb ik er wat aan, zoals tijdens het schrijven. Ik vond het ook mooi om echt als groep samen bezig te gaan; in onze groep stelden mensen zich kwetsbaar op en dan kun je echt van elkaar leren.”

Rijkelijk

Tijdens de training kiest elke deelnemer een Bijbelgedeelte uit dat past bij Lume. Deze tekst vormt de basis voor de ‘talk’ van de vrouwen. “Als ik denk aan een tekst die past bij Lume dan denk ik zelf aan Lucas 6, de tekst over de zaligsprekingen (vers 20-38). Daarin lezen we over goed doen aan onze vijanden en dat God ons hiervoor rijkelijk zal belonen; we worden dan kinderen van de Allerhoogsten genoemd, maken onderdeel uit van Gods gezin, met God als Vader. En zo de Vader is, zijn Zijn kinderen. In ons zijn en doen, laten we anderen zien wie God ten diepste is. Omdat Hij ook Zijn leven gaf voor de vijanden. In die tekst zit een hele grote diepte…” Annette lacht: “… daar ben ik nog niet klaar mee!”

Heb de moed

Tijdens de training coacht Annette de vrouwen vooral bij hun Bijbeluitleg. “Ik vind het belangrijk dat de vrouwen bij hun tekstuitleg kijken naar de tijd van de boodschap. Als je die tijd beter begrijpt, dan geeft dat een bepaalde diepte. Het is daarbij ook belangrijk om vragen te stellen aan de tekst. En je moet de moed hebben om je te laten corrigeren door een tekst. Soms hebben we de neiging om iets in een tekst te leggen… Soms heb je een gedachte en wil je die gedachte uit de tekst halen, terwijl de tekst soms een heel ander accent heeft. Ik kijk ernaar uit om hierin samen met de vrouwen op te trekken en zie dit echt als een mooie ontdekkingstocht!”

Spreek jij graag voor groepen? Of verlang jij ernaar (vaker) te spreken voor groepen? En wil jij graag vrouwen inspireren en bemoedigen in het leven en delen van hun geloof? Ontdek hier dan of de Lume Speakers Academy iets voor jou is. En zo ja, solliciteer op één van de acht laatste plekken in onze Lume Speakers Academy 2023 en krijg toegang tot ons trainingsprogramma voor sprekers i.s.m. Paulien Vervoorn van Geloofwaardig Spreken!