Meet Grace: Embrace the Light

In onderstaande vlog deelt Grace uit Oeganda hoe zij licht is. Deze vlog is onderdeel van de nieuwste Lightswitchbox van Lume: Embrace the Light!

Grace woont in Oeganda en is moeder van 3 kinderen. Ze heeft theologie gestudeerd en is betrokken bij allerlei vrouw- en kind projecten in haar kerk.
Bekijk de vlog hier:

https://youtu.be/tBbI9QzrjNs

embrace the light

Wat betekent licht voor mij volgens het Bijbelvers handelingen 13:47: ‘Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Het vers betekent dat als God iets wil, dat het ook gebeurd zoals God het wil.

Dit betekent dat God in zijn wijsheid ons zijn licht (zijn zoon) heeft gegeven. Zodat in Hem en door Hem we het licht in de wereld mogen zijn.

We zijn Christus stralen, in andere woorden; we krijgen het licht van de bron Jezus. Dus als we dit licht krijgen, verwacht God dat wij dit uitstralen naar zijn mensen. Waar we ook zijn op aarde. We mogen zorgen voor Gods kinderen; te beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de einden der wereld.

Op het gebied van zorgen voor Gods kinderen doen wij in Oeganda dingen als; regelmatige huisbezoeken, zorgen in tijden van crisis, acties plannen voor verandering, helpen bij het leren over Gods woord, leven als een voorbeeld voor Hem en het delen van Gods zegeningen.

In het doen van wat hierboven staat, probeer ik Gods goedheid en licht te laten zien en help ik anderen te laten geloven in dit licht. Daarom is dit vers voor mij relevant, omdat we in Christus geloven.

God brengt ons in de positie om Zijn gezanten te zijn, overal waar we zijn voor zijn glorie. Dus samen met Gods mensen bemoedigen we elkaar, delen we met elkaar, geven we elkaar advies en bidden we voor elkaar, om goed om te kunnen gaan met wat we tegenkomen en om sterk en moedig te zijn in de Heer.

Het vers betekent ook dat redding tot ons is gekomen en dat we daarom niet mogen stil zitten. We mogen van Zijn goedheid genieten,  moeten ervan uit gaan delen. Dit is onze missie als Christen; het licht te verspreiden onder de volken en te vertellen over het reddingswerk van Christus.

Het vers mag ook schuld en berouw oproepen. Als ongelovigen konden we geen aanspraak maken op God Reddingsplan. Maar door Christus hebben we nu allen deel aan die redding en mogen daarvan uitdelen.