Het project van Lume-vrouw Grace

Onder de noemer 'Lume helpt' helpen we vrouwen in binnen- en buitenland om licht te zijn op de plek waar God hen plaatst. Zoals Lume-vrouw Grace (40) uit Oeganda. De lieve, vrolijke en muzikale Grace studeerde Theologie en betrokken bij het kinder- en vrouwenwerk binnen de Presbyterian Church of Oeganda. Daar zet zij zich in voor betere rechten en levensomstandigheden voor meisjes en vrouwen: "In onze samenleving worden vrouwen onderdrukt; ik wil voor hen een stem zijn en hen een stem geven! God heeft ons veel gegeven. Wij mogen dat doorgeven!" Wij willen haar daarbij helpen!

Grace, vrouwen, vrouwenrechten

Grace is lid van de Presbyterian Church in Oeganda (PCU). Deze bevlogen en missionaire kerk, met 75 gemeentes in heel het land, zet zich volop in voor kwetsbare vrouwen en kinderen. Bekijk ook onze video van Grace!

Beroepstrainingen én Bijbelstudie
Voor vrouwen en kinderen in Oeganda is het vaak moeilijk om zichzelf te ontwikkelen. Dat wordt door hun omgeving ontmoedigd door traditionele rolpatronen, oorlog, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Veel vrouwen staan er ook alleen voor omdat ze weduwe zijn. Grace wil een stem zijn voor deze meisjes en vrouwen en speelt een belangrijke rol in het kinder- en vrouwenwerk van de PCU-kerken. Dit werk richt zich op groei in geloof en verbeteren van de levensomstandigheden van de meisjes en vrouwen. De projecten variëren van beroepstrainingen (zoals naailes en kappersopleidingen) en kleinschalige inkomensprojecten tot het organiseren van vrouwenbijeenkomsten, kinderkampen en het ontwikkelen van Bijbelstudiemateriaal.

Voor zo’n 25 euro sponsor je al een (beroeps)training voor een vrouw.