Route rood (20 minuten)

Verlang je ernaar licht te zijn? Je geloof te delen? Maar voel je je hierin (nog) onzeker? Volg deze prachtige route en ontdek Gods beloftes voor jou!

Start aan de oever van het meer van Beloftes.

Bekijk nu de overdenking van Kirsten, over krachtig uitstappen in je geloof en Gods beloftes. Deze overdenking is geïnspireerd op Matteüs 14: 25-36: Petrus loopt op het water.

 

Steek het meer van Beloftes over en ga nu naar het strand van Loslaten.

Wat laat jij achter op het strand? Doe de oefening:

Wat houd jou tegen om een licht te zijn?’ Welke onzekerheden zou je aan God willen geven?

Strek je handen voor je uit en beeld je hierbij in dat je de onzekerheden die tussen jou en God instaan, vasthebt. Beeld je nu in dat Jezus tegenover je staat. Hij wil deze onzekerheden van je overnemen, zodat jij dichtbij God kunt komen. Probeer de handen van Jezus voor je te zien. En geef de dingen die je vasthebt maar aan Hem. Je mag hierbij voor jezelf biddend vragen of Jezus dit van je aan wil nemen.

Nu je handen weer leeg zijn, mag je ze ophouden om open te staan voor wat God jou wil geven. Vraag Hem maar of Hij iets aan je wil geven of tegen je wil zeggen. Heeft God een boodschap of een cadeau voor jou vandaag? Probeer je ervan bewust te zijn wat God nu misschien wel tegen je wil zeggen of aan je wil geven.

Als je het gevoel hebt dat God iets tegen je zei, mag je het nu ook even opschrijven voor jezelf als je dat fijn vindt.

Wees hierna een minuut stil. Laat maar even bezinken wat je net voelde of dacht tijdens dit moment.

Stap op de boot op de rivier van Overgave.

Als je onzeker bent, mag je zekerheid vinden in God, want Hij doet jou een grote belofte: je bent omringt door Hem. Bid nu hardop het belofte-gebed:

“Heer, U omringt mij.
Heer, U bent vóór mij, om mij de juiste weg te wijzen.
Heer, U bent áchter mij, om mij in de armen te sluiten en mij te beschermen voor gevaar.
Heer, U bent ónder mij, om mij op te vangen als ik dreig te vallen.
Heer, U bent ín mij, om mij te troosten wanneer ik verdriet heb.
Heer, U bent óm mij héén, als een beschermende muur, als anderen over mij heen vallen.
Heer, U bent bóven mij, om mij te zegenen.
Zó zegent U mij almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.”

Vaar onder de brug van Vertrouwen door naar de golf van Licht.

Het is tijd om licht uit te delen. Ga aan de slag met de opdracht van vandaag: Je bad zojuist het belofte-gebed: Heer, U omringt mij. Zoals God jouw wil omringen, beschermen, troosten en zegenen, zo mag jij dat ook bij de ander doen. Zó kun jij licht zijn. Maar bij wie? En hoe pak je dat aan?

Zoek nogmaals eens de stilte op, zoals je eerder deed vandaag.

> Neem een moment om je handen te vouwen en aan iemand te denken.

> Welke persoon / personen komen er op in jouw gedachten? Schrijf hun namen op.

> Pak nu de ‘Ik ben er voor jou’-kaart erbij (Download ’em hier). Kies per persoon 4 dingen die jij de komende maand wilt doen om die persoon te omringen. Geef die vakjes een kleur (gebruik per persoon een andere kleur). Schrijf deze ‘actiepuntjes’ in jouw agenda / zet een reminder in je telefoon. Hang de kaart nu op een zichtbare plek om jou aan die persoon en de momenten te herinneren.