weg, naam, lume, vrouw

Zo getuig je van Gods naam!

‘What’s in a name?’ zegt Shakespeare. Nou, een heleboel, vindt Wietske. Voor haar kinderen koos ze bewust namen die van God getuigen. Maar hoe doe je zo’n naam eer aan in een wereld die zo gebroken en onrechtvaardig is? Hoe laat je iets van Hem zien te midden van zoveel onrecht? Wietske worstelt met die vraag en dook de Bijbel in. In de jammerklacht en vragen van profeet Habakuk vindt ze herkenning én antwoorden.