roeping, vrouw geel, muts

Waarom Hendriët nu toch vertrouwt op Gods roeping

Hendriët wil graag het zout der aarde zijn en een licht voor de wereld. Maar haar verlangen gaat gepaard met veel vragen; 'Hoe kan God míj gebruiken?’ en; ‘Wat heb ik eigenlijk te bieden?' Herken je dat? Ook op die momenten dat Hendriët er mag zijn voor een ander, wordt ze soms overvallen door twijfels; 'Doe ik het wel goed?'. Totdat ze aan het denken wordt gezet door een preek over 1 Koningen 17, over Elia en de weduwe van Sarefat. Ineens ziet Hendriët met nieuwe ogen hoe God te werk gaat als Hij mensen roept.