dochters, kroon, gabrielle

“Wanneer gaan we nou eens opstaan als die dochters van God?!”

Het duurde bijna dertig jaar voordat Gabriëlle (51) kon geloven dat ze voor God echt kostbaar was. Jarenlang was Gabriëlle er van overtuigd dat ze Gods liefde moest verdienen. Dat leidde tot grote onzekerheid en angst in haar leven: was ze ooit goed genoeg? En volgde ze wel Gods plan voor haar leven? Op een van de dieptepunten van haar onzekerheid besluit ze: zó gaat het niet langer. Met vallen en opstaan lukt het Gabriëlle om haar denken te veranderen en nu raakt ze er niet over uitgepraat en -geschreven; verstop je niet langer en kom tevoorschijn! Jij bént goed genoeg en kostbaar in Gods ogen!