“Het optreden van Abigaïl inspireert mij… Wat gaat zij wijs met een lastige situatie om! Daar kan ik wat van leren!”

Is het jou wel eens overkomen? Dat je in een moeilijke situatie terecht kwam door andermans toedoen? Doordat anderen zich bijvoorbeeld lieten leiden door hun eigen verlangens… zich niets aantrokken van wat God van hen wilde? De Bijbelse Abigaïl belandde ook in zo’n situatie. En de manier waarop zij met die situatie omgaat, inspireert mij enorm. Je leest haar verhaal in 1 Samuel 25.

Helder verstand

Abigaïl was, voordat zij de tweede vrouw van David werd, de vrouw van de schatrijke man Nabal. Over hen wordt gezegd (in vers 3) “Ze had een helder verstand en was mooi om te zien; hij was hard en gewetenloos.” David kwam in contact met Nabal toen hij op de vlucht was voor koning Saul en in de omgeving van Maon belandde, waar de kuddes van Nabal werden geweid. David nam de taak op zich om de kuddes van Nabal te beschermen tegen vijanden. Maar toen David via zijn mannen vervolgens om voedsel vroeg aan Nabal, weigerde Nabal dit aan David en zijn mannen te geven. David was beledigd en maakte een plan om met 400 mannen Nabal en zijn knechten aan te vallen en te doden.

Ze kwam hem tegemoet

En dan komt Abigaïl in beeld. Zodra ze hoort wat er is voorgevallen, verzamelt ze een grote hoeveelheid voedsel voor David en zijn mannen en komt ze hen tegemoet. Met haar krachtige optreden weet zij David ervan te overtuigen om geen wraak te nemen. Abigaïl keert daarna weer terug naar huis en vertelt aan Nabal wat ze deed. En dan gebeurt er iets opmerkelijks; Nabal krijgt een hartstilstand en tien dagen later overlijdt hij. Toen David dit nieuws hoorde, keerde hij terug naar Maon en trouwde hij met Abigaïl.

Gevaarlijk

Het optreden van Abigaïl inspireert mij: wat gaat zij wijs met de situatie om! Doordat haar man weigert David en zijn mannen voedsel te geven, belandt het hele huishouden in een gevaarlijke situatie. Toch kon Abigaïl een grote ramp voorkomen. Dit zijn een paar van Abigaïls eigenschappen die mij inspireren:

1) Abigaïl geloofde dat ze het verschil kon maken

In de samenleving van toen hadden vrouwen weinig invloed en namen vrouwen zelden het initiatief om verandering te brengen. Een makkelijke, en logische reactie, voor Abigaïl was geweest om zich te verschuilen achter de fouten van haar man en te zeggen dat er niks aan te doen was. Maar Abigaïl was anders. Ze kon de consequenties van Nabals reactie inzien en een manier bedenken om de gevolgen daarvan te veranderen. Dit kon ze omdat ze geloofde dat God haar wijsheid en intelligentie had gegeven. Ze wist dat zij een verandering kon zijn.

2) Abigäil was in staat helder na te denken

Onze natuurlijke reactie in een moeilijke situatie is paniek. En de eerste gedachte van veel mensen is om te vluchten. Abigaïl kon daarentegen helder nadenken voor een briljant idee. Waarschijnlijk komt deze kalmte door haar vertrouwen in God en haar afhankelijkheid van Hem.

3) Abigaïl stond met beide benen op de grond

Abigaïl beschikte over een wijsheid waardoor ze in staat was om de situatie van verschillende kanten te bekijken. Hierdoor kon ze een goed besluit nemen. Abigaïl stond daarbij met beide benen op de grond toen ze zocht naar wat zij kon doen in haar situatie. Ze bedacht een realistisch plan.

4) Abigaïl was in staat om anderen positief te beïnvloeden

Abigaïl kon David kalmeren met haar woorden en hem ervan weerhouden om mensen te doden. Ze hield hem een spiegel voor en verplaatste zijn focus op God. Ze liet hem de consequenties zien van zijn ongecontroleerde woede. Door Abigaïls invloed veranderde David van gedachten en werden er veel levens gespaard.

Lees vandaag 1 Samuël 25 eens rustig door en laat het verhaal op je inwerken. En laat je net als Savita inspireren door het moedige optreden van Abigaïl!

Welke eigenschap van Abigaïl kan jou dit jaar helpen om vaker licht te zijn in lastige situaties?