"Here Jezus, ik bewonder U..."

“Een mooi gebed groeit in mijn binnenste, als ik me voorbereid op het thema van Wij Zijn Lume voor de maand november: hoe kan ik licht zijn voor buitenbeentjes?

Licht zijn voor buitenstaanders begint bij het liefhebben van de ander. En waar vind je meer liefde dan bij de Bron van liefde Zelf?

Here Jezus,

ik bewonder U.
Dit zeg ik niet vanuit een brave christelijke opvoeding, maar écht: ik bewonder U. Hoe U zonder oordeel, zonder afstand onvoorwaardelijk liefheeft en juist de buitenstaanders van de samenleving opzoekt.

Ik bewonder U.
U gaat naar de mensen toe: de zieken, de rijken, de armen, de mensen die gehaat worden, de onopvallenden en naar hen die geen opleiding hebben gehad. U ziet iedereen. Echt iedereen; mij dus ook.

Ik bewonder U.
U heeft lief zonder voorwaarde. Uw liefde gaat tot aan de dood en verder. Ik weet het, ik herdenk het, maar besef ik nog echt hoe groot deze liefde is? Keer op keer wijs ik U af. Ik maak U verwijten, geef U de schuld, en ben boos. Uw liefde is groter dan dat. Niets kan mij scheiden van Uw liefde, ook mijn eigen gedrag niet.

Maar, Heer Jezus, hoe kan ik anderen liefhebben, als ik zelf zo onvolmaakt ben?

Jezus zegt:
Ik bewonder jou.
Ik maakte je in de schoot van je moeder en toen was je al perfect. Ik heb je zo lief en heb jouw geluk voor ogen. Ik steun je als je struikelt. Ik maak je sterk in jouw zwakte.

Ik bewonder jou.
Ik zie hoe je kijkt naar anderen en Ik weet wat je voelt en denkt. Ik zie je verlangen om lief te hebben. En als het je nog niet lukt, omdat je je besluit af te keren, geef Ik je mijn genade en een nieuwe kans. Kijk naar mij en leer van mij.

Ik bewonder jou.
Van begin tot eind ben Ik bij je. Ik ben voor je, naast je, achter je en om je heen. Mijn licht schijnt in jou! Sta maar op en ga schitteren.

Dan zullen de werklozen, de LHBTIQ+ers, de prostituees, de verslaafden, de daklozen, de statushouders en asielzoekenden, de gescheiden vrouwen, de gelabelde kinderen, de rijken, de eenzamen, de ouderen, de zieken, ja echt iedereen om je heen, zien wie Ik werkelijk ben.

Challenge: aan wie moet je denken als je dit gebed uitspreekt? Probeer deze maand eens een gesprek met deze persoon aan te knopen. Dat kan een mooi begin zijn om Licht te zijn in zijn of haar wereld.