"Jezus kwam op aarde om Zijn Vader te dienen. Maar Hij laat ook zien dat Hij ons mensen diende…"

“Toen Hij hun voeten had gewassen, trok Hij zijn bovenkleren weer aan. Toen ging Hij bij hen aan tafel zitten. Hij vroeg: “Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan? Jullie noemen Mij ‘Meester’ en ‘Heer’. Dat is goed, want dat BEN IK ook.  Ik, jullie Heer en Meester, heb dus jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik.” (Johannes 13:12-15)

Betekenis

Vandaag wil ik met je nadenken over wat het betekent om Jezus te volgen. Waar denk jij aan bij ‘Jezus volgen’?… Misschien denk je aan getuigen, of aan je naasten liefhebben, of vooral aan God dienen? Ik denk dat al deze dingen waar en Bijbels zijn!

Wat is jouw houding?

Maar dan een stapje verder… met welke houding doe je deze dingen? Een belangrijk kenmerk van Jezus werk op aarde is Zijn nederigheid hier in. Het begon al bij Zijn geboorte: onze Koning kwam ter aarde als kleine baby in een stal. En deze nederigheid blijft een terugkerend thema. Zo lees je dit ook in Johannes 13: 1-11 waar Jezus de voeten wast van de leerlingen.

Voorbeeld met hoofdletter V

Vandaag focussen we op het Bijbelgedeelte daarna. In Johannes 13:12-20 gaat Jezus in op wat het betekent om Hem te volgen! Hij benoemt Zichzelf hier ook als Voorbeeld. Zoals Hij deed, moeten wij doen. Jezus’ nederigheid mag dus een voorbeeld zijn voor hoe wij met anderen omgaan. Een mooi woord hiervoor is: dienen. Jezus kwam op aarde om Zijn Vader te dienen. Maar Hij laat ook zien dat Hij ons mensen diende… Bijvoorbeeld hier bij het voeten wassen.

Geen plek voor trots en ego’s

Jezus spreekt hier uit dat wij elkaars voeten moeten wassen! Zoals Hij nederig en dienend was, moeten wij ook nederig en dienend zijn aan elkaar! ‘Jezus volgen’ heeft dus betekenis voor hoe wij met elkaar omgaan. Trots en ego hebben hier geen plek in. Juist door nederig, dienend en liefdevol onze naasten te benaderen kunnen wij Jezus volgen. Én zo zijn wij ook een reflectie van God op aarde.

Christus Weerspiegelen

Ik moet denken aan opwekking 378, daarin wordt gezongen: “Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor jou zijn”. Deze woorden raken mij… want hoe bijzonder is het als jij als Christus voor een ander kan zijn?! Ik bid dat jij en ik Jezus’ voorbeeld mogen volgen en Zijn liefde mogen weerspiegelen op aarde.

Weerspiegelen

Je mag het zo zien dat wij als volgers van Jezus, Hem vertegenwoordigen op aarde! Door ons denken, doen en spreken mogen wij iets laten zien van wie Hij is. Dat betekent dus ook dat hetgeen wat Jezus kenmerkte, nu ook ons mag kenmerken!

Typisch Jezus

Hoe neem jij Jezus’ kenmerk van nederigheid over? Hoe volg jij Zijn voorbeeld? Ik zou je eens willen uitdagen: schrijf eens 5 kenmerken op, die volgens jou typerend zijn voor Jezus. Schrijf vervolgens bij elk kenmerk hoe jij dit (nog meer) kan toepassen in jouw leven. Succes!

Deze bijdrage schreef Kirsten voor de podcastserie 40 dagen hier en nu. Ontdek hiermee hoe jij, op weg naar Pasen, Jezus kunt volgen in jouw leven hier en nu. De podcast is eenvoudig te volgen via jouw favoriete podcast-app of via onze gloednieuwe eigen app (i.s.m. de kerkenapp Scipio). Check www.40dagenhierennu.nl voor alle info!