"Leiderschap en compassie lijken tegenovergesteld van elkaar, maar kunnen ook prima samengaan!"

“Wat me opvalt in de bijbel is dat God vrouwen inzet als het moeilijk wordt. Eén van die vrouwen is Debora, een leider met een hart van goud. Zij is één van mijn favoriete vrouwen uit de Bijbel. We mogen, door haar heen, zien dat vrouwen van enorme waarde zijn in het koninkrijk van God. Hij, de Almachtige zet ons in om vele levens bij God te brengen.

Talenten

Debora ontving bepaalde talenten van God, zoals adviseren, troosten en bemoedigen. Vanuit liefde gaf ze advies aan mensen die hierom vroegen. Bij Debora spelen recht, gerechtigheid, wijsheid en compassie een grote rol. Door haar compassie had ze een inlevend vermogen om de juiste adviezen te geven. Zo was Debora een licht voor de mensen in haar omgeving.

Tegenstelling

Debora beschikt over leiderschap en compassie. Dat lijken tegengestelde eigenschappen en toch gaan ze ook heel goed samen. Dit zie je bij Debora en ik herken het ook bij mezelf. Tijdens mijn leven kwam ik erachter dat deze twee eigenschappen ook in mij zijn gelegd. Voor mij voelde het lange tijd als twee eigenschappen die tegenover elkaar staan: aan de ene kant de lijnen uitzetten en aan de andere kant zo meelevend zijn. Dat schuurde vanbinnen…

Accepteren

In gesprekken met God heb ik dit benoemd en vertelde ik ook wat ik er zo lastig aan vind. Ik hoopte dat God mij iets zou laten weten als ‘het komt wel goed’. Maar ik kreeg de volgende gedachte ‘Ik heb je zo gemaakt en dat mag je accepteren’. ‘En je mag leren om deze twee talenten te combineren waardoor ze elkaar versterken’.

Voorrechten

Als wij vrouwen ervoor kiezen om, net als Debora, in het licht te gaan staan, dan kunnen we anderen aanmoedigen om dat ook te doen. Debora’s voorbeeld laat zien dat God vrouwen vertrouwt en hen beloont met speciale voorrechten. Debora werd gezien als een moeder van Israël!

Zichtbaar worden

Je talenten en kwaliteiten mogen zichtbaar worden, leer ze kennen en omarmen. Zo kom je uit bij wie je bent en hoe God jou wil inzetten. Uitstappen in het licht en uitdelen, net als Debora deed op haar manier.

Met welke vrouw in de bijbel kun jij je identificeren?