"We noemden je Jochebed omdat zij een vrouw was die haar rug recht hield. Ze was trouw aan de Heer... Je mag trots zijn op die naam. Tsja...”

Jochebed leefde in de tijd dat het volk van God als slaaf moest dienen in Egypte. De farao wilde het volk uitroeien en gaf opdracht alle pasgeboren jongetjes te laten doden. Gelukkig waren er twee verloskundigen, Pua en Sifra, die geen gehoor gaven aan de opdracht van de farao. Zij verzonnen een leugen om te voorkomen dat er kleine jongetjes werden vermoord. Ze dienden daarmee de Heer, want Zijn volk kon zo tóch groeien. Wat een moed!

Onhoudbare situatie 

Ook Jochebed was een moedige vrouw. Zij was al moeder van Mirjam en Aäron toen haar zoon Mozes werd geboren. Zij en haar man Amram zagen hoe mooi Mozes was, dat hij een kind van de Heer was, en ze besloten hem verborgen te houden. Toen de situatie na drie maanden niet meer geheim kon blijven, vlocht Jochebed een mandje van riet voor haar kindje, ze zette het mandje  met kind en al in de rivier de Nijl en ze liet het vervolg over aan God. Kun je het je voorstellen? Ik niet.

Wat een rare naam

Mijn ouders noemden mij Eline Jochebed. Ik heb mijn doopnaam nooit mooi gevonden. Mijn moeder heeft me vaak verteld over die naam. “We hebben je Jochebed genoemd omdat zij een vrouw was die haar rug recht hield. Ze was trouw aan de Heer, ze was moedig en ze liet zich niet ompraten door de mensen om haar heen. Je mag trots zijn op die naam.” Tsja, trots….ik vond het eigenlijk altijd gewoon een rare naam. Bovendien voel ik me ook absoluut geen Jochebed. Ben ik moedig? Nee. Houd ik mijn rug recht? Ja, dat soms wel, maar dan vooral uit zelfbelang of eigenwijsheid. Ben ik trouw aan de Heer? Vaak niet.

baby, doopnaam

" Ik heb mijn doopnaam nooit mooi gevonden..."

Loslaten

En dan dat loslaten. Mijn zoon fietst vanavond voor het eerst in zijn eentje in het donker terug naar huis van voetbal. Ik vind het doodeng. Er was heel wat overredingskracht voor nodig om me er van te overtuigen dat hij dat best kan. En mijn dochter is nog zo klein, ik bescherm haar voor een hoop dingen, terwijl ik zie dat andere moeders hun dochters van dezelfde leeftijd die dingen wel laten doen. Nee, loslaten kan ik bepaald niet.

Moedig en doorpakker

Maar ik hoef geen Jochebed te zijn om me door haar te laten inspireren. Ik mag van haar leren: ze was moedig en voegde daad bij woord. Ze zette zichzelf aan de zijlijn omdat ze er van overtuigd was dat God haar kindje zou redden en voor grootse dingen zou inzetten. En dat deed Hij: Mozes werd gered door de dochter van de farao, werd leider van het volk Israel, bevrijdde hen van slavernij en leidde hen naar het beloofde land, waar ze als vrij volk een leven konden opbouwen. Jochebed gaf haar moederschap op en ging tegen de wet van de farao in omdat ze volledig op God vertrouwde. En dat vertrouwen werd niet beschaamd.

De naam Jochebed betekent: aan God de eer! Wat een prachtige naam. Ik draag hem met trots.

Challenge

Kijk eens in de spiegel. Wat betekent jouw naam? Zie je haar als je in de spiegel kijkt? Welke mooie en krachtige eigenschappen van die naam (of persoon uit de Bijbel) zie je terug in jezelf? Schrijf ze op voor jezelf en herinner jezelf er af en toe aan wat een mooie, passende naam je hebt gekregen!