"Daar waar Liefde woont, ontstaat het verlangen om die liefde te delen en te geven aan anderen waardoor het zich weer kan vermenigvuldigen."

Toen ik gevraagd werd wat te schrijven over hoe ik mijn geloof deel in het dagelijks leven, moest ik eerst heel diep nadenken. Ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Ik doe dat gewoon, het is voor mij ondenkbaar om het niet te doen. Zoiets moois mag en wil ik toch niet voor mezelf houden? Ik ervaar het ook helemaal niet als iets wat ik moet doen of wat me heel veel kost. Integendeel het brengt me juist heel veel, ik vind het heerlijk!

Zwaar en moeilijk

Mensen bij Jezus brengen is zo geweldig! Maar eerlijk is eerlijk: dat was twee jaar geleden nog niet zo. In de komende blogs wil ik met jullie delen waarom evangeliseren zo gaaf is en helemaal niet iets zwaars en moeilijks. Ik kijk met jullie naar de dingen die ons vaak het meest in de weg zitten om te delen van ons geloof en hoe je daarmee omgaat. En natuurlijk gaan we het ook hebben over hoe je het dan aanpakt, daarvoor deel ik drie  stappen met je die ik heb ontdekt tijdens mijn wonderlijke reis:

  1. Waarom je geloof delen gaaf is – verlangen
  2. Wat je in de weg kan zitten – omgaan met belemmeringen
  3. Hoe je het aanpakt – praktische tips voor verschillende situaties

Vandaag de 1e blog uit deze serie: waarom evangeliseren zo gaaf is.

Speciaal talent

Vroeger dacht ik bij evangelisatie altijd aan campagnes op straat, projectplannen en dan weken en maanden van voorbereiding. Waarna je vervolgens een hoop mensen treft die er niet op zitten te wachten. Ken je dat? Niet zo raar dat op heel veel plekken mensen spontaan beginnen te zuchten als het gaat over evangelisatie. Dat het altijd zoeken is naar vrijwilligers voor de campagne op de jaarlijkse lokale braderie. En dat we denken dat je er toch echt wel een speciaal talent voor moet hebben om dit te kunnen en te durven. Dat is zo niet waar! We denken gewoon veel te groot en ingewikkeld.

Eén discipel per jaar

Iemand uit mijn gemeente zei afgelopen jaar tegen me: als iedereen nu eens 1 discipel per jaar zou maken, wat zouden we dan hard groeien! En zo is het. Evangelisatie zit niet in grootscheepse campagnes (ja soms ook) maar vooral in het contact van mens tot mens. Misschien mag jij wel degene zijn die je buurvrouw, vriend, vriendin of collega bij Jezus brengt. Hoe gaaf is dat! Nou, ik weet niet of ik dat zo gaaf vind, hoor ik sommigen van jullie denken. En het maakt me verdrietig. Waar zijn we toch onze oorspronkelijke opdracht: Gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest kwijtgeraakt? en het verlangen daartoe kwijtgeraakt?

Rianca Evers, Lume, vrouw, delen

"Zijn we ons verlangen kwijtgeraakt?"

Drie redenen waarom geloof delen gaaf is

Ik merk dat het allereerst mijn gebed is om dat verlangen weer bij je terug te brengen. Zodat je net als ik ontdekt waarom het echt gaaf is om je geloof te delen, niet alleen voor de ander maar zeker ook voor jouzelf. Ik geef je drie redenen waarom:

1. Getuigen van je geloof zorgt ervoor dat jij zelf wordt bevestigd en groeit in geloof

Elke keer als jij iets vertelt over God aan een ander, raak je zelf ook weer opnieuw onder de indruk van God. Van wie Hij is en wie Hij wil zijn voor jou en de ander. Mensen die regelmatig getuigen van hun geloof zijn veel minder onzeker en veel standvastiger in geloof dan mensen die dat niet doen. Getuigen betekent niet simpelweg de bijbel citeren of het evangelie delen, maar heel concreet vertellen wat God voor jou betekent en hoe Hij in jouw leven werkt. Misschien zit daar voor sommigen van ons ook wel het punt (in mijn volgende blog ga ik daar uitgebreider op in). Maar getuigen is echt gaaf, niet alleen voor de ander, maar zeker voor jezelf.  Lees Openbaring 12:11 maar eens, daar lees je het terug: jij overwint de aanklager -dat is de duivel- doordat het Lam Zijn bloed heeft gegeven en JIJ DAARVAN HEBT GETUIGD.

Geen idee

Een voorbeeld: ik vertel vaak aan mensen hoe ik voor het eerst door God geroepen werd om voor iemand te bidden. Ik had geen idee wat ik moest doen, ik wist alleen heel zeker dat ik naar die persoon moest gaan. Dus ik kom daar en vertel maar gewoon eerlijk hoe het zit: ik heb eigenlijk geen idee hoe ik je kan helpen maar ik heb sterk het gevoel dat God tegen me zei dat ik naar je toe moest gaan. Zegt die ander tegen me: Echt? Nou, ik heb vorige week tegen God gezegd: God ik weet het nu echt niet meer, U moet maar iemand sturen. Wow, wat een geweldige God hebben we! Elke keer weer als ik dit vertel raak ik opnieuw onder de indruk van wie God is.

2. Als getuige van Hem mag je zelf de uitwerking van Zijn liefde en kracht zien 

Gods liefde raakt mensen en dat is fantastisch om te zien. Als jij mensen in je omgeving treft die het zwaar hebben, die angstig zijn, worstelen met tegenslagen, mag je ze bemoedigen, voor ze bidden, ze laten weten dat Hij erbij is. God wil ook jou inzetten om mensen te helpen helen, om angsten en zorgen weg te nemen en te rusten aan Zijn Vaderhart. Breng eens iemand in gebed uit je naaste omgeving die het zwaar heeft en vraag wat jij mag betekenen voor hem/haar. Je weet niet half hoe krachtig het is als je er simpelweg bent voor die ander. En als die ander vraagt waarom, dat je mag vertellen dat je Jezus’ liefde graag met hem/haar wil delen.

winter, lume, man, vrouw

"Je weet niet half hoe krachtig het is als je er simpelweg bent voor die ander.”

Diep geraakt

Ik vraag altijd als iemand in mijn omgeving het zwaar heeft of ik voor diegene mag bidden. Gelovig of niet. Weet je wel hoe krachtig dat is? Ik maakte al regelmatig mee dat mensen diep geraakt zijn door de liefde die ze daardoor voelen. En ik heb wonderen gezien; mensen die mochten helen, genezen of bevrijd werden van de lasten die ze bij zich droegen. Enig idee hoe gaaf dat is, om het voor je ogen te zien gebeuren?  En hoe klein het je maakt te weten dat God door jou heen wil werken? En toch is het voor elk van ons, Jezus zei het zelf in Mattheüs 10: ‘Vertel mensen dat het Koninkrijk der hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten.’

Bloedband

Hij gaf ons de autoriteit om een stukje hemels Koninkrijk op aarde te laten zien, hoe gaaf is dat?

3. Als vrienden en bekenden broers en zussen worden

Als jouw buurvrouw, collega, vriend of vriendin tot geloof komt, gebeurt er ook iets moois met jullie relatie. Je wordt broers en zussen! Als wij beiden God als onze Vader kennen, schenkt Hij ons iets extra’s in onze vriendschap. Die wordt als een bloedband, vast en verbonden. En er komt al heel snel een wederkerigheid, ook in geloof en bemoediging heb ik ervaren. Sommige mensen die ik bij Jezus bracht, ontvingen ook een woord van bemoediging voor mij. Dat is hoe God werkt mensen, zo mooi!

In balans

God verdiept onze relaties, maakt ze wederkerig en in balans, en werkt door ons heen. Wees niet bang dat een relatie breekt omdat je over God vertelt, maar doe het vanuit het verlangen naar deze broeder/zusterband en Gods aanwezigheid in jullie relatie. Mensen zullen dat voelen, die liefde en dat verlangen. En de relatie zal beter worden dan hij ooit geweest is!

Met Gods aanwezigheid wordt een relatie als een drievoudig snoer, dat niet eenvoudig wordt verbroken, schrijft Prediker 4:12. Wie wil dat nu niet?

Wat zit je in de weg?

Ik hoop dat er iets van het verlangen in je is opgewekt om te gaan delen van je geloof. Maar misschien ook zitten er nog dingen in de weg bij jou om ook echt op pad te gaan. Deel je ze met me hieronder? Dan ga ik er de volgende keer op in. Ik wil je graag helpen om een levende getuige van Hem te zijn!

Liefs en zegen, Rianca