"En iemand vragen om voor me te bidden? Dat heb ik altijd lastig gevonden..."

‘Jij bent heel gezegend, weet je dat?
Ik heb het net over je heen gebeden.’

Iemand zei deze woorden tegen mij, op een moment dat ik er letterlijk doorheen zat en moeite had om het licht om mij heen te zien. Kort hiervoor was er van alles gebeurd en het enige dat ik nog kon zien en horen was dat ik het verkeerd deed. Bij alles, de hele dag door. 

Raak

Ik was mijn licht kwijt.. Het was donker om mij heen en ik had het gevoel dat ik er alleen voor stond. Gelukkig wist God hoe Hij mij kon raken..: door die twee zinnetjes. De tranen stonden namelijk letterlijk in mijn ogen. Deze woorden kwamen binnen, maar op een hele andere manier dan al het andere wat men eerder tegen mij zeiWaar ik eerder alles negatief opvatte, ook al was het niet zo bedoeld, doorbrak dit moment een reeks van ongezonde gedachtes die de baas waren in mijn hoofd.  

Het was minimaal

Die ongezonde gedachtes belemmerden mij ook om echt te bidden, te focussen tijdens mijn gebed. Ik bad wel, maar het raakte me niet echt. Alsof ik God niet kon aanraken. En iemand vragen om voor me te bidden? Dat heb ik altijd lastig gevonden. Toen mijn zus dit toch een keer voor mij deed, omdat ze zag dat ik het nodig had, en haar gebed hardop voor mij uitsprak, was dat heel krachtig voor mij. Het was alsof zij de woorden bad, die ik zelf niet kon en niet durfde uit te spreken. God gebruikte haar om mij te bemoedigen, om tot mij door te dringen en te laten zien hoe het werkelijk zat. Wat is de werkelijkheid? We zijn gemaakt om te leven, om te genieten en je goed te voelen. Dat is wat God graag ziet. 

Wat te doen?

Mocht je in zo’n zelfde situatie zitten, laat dan voor je bidden. Ook al is dit iets wat heel lastig is. Het is moeilijk om de stap te nemen en te vragen of iemand samen met jou voor Gods troon wil komen. Zet je trots aan de kant en wees kwetsbaar richting God. Want dat is het zo waard! Je gaat er van helen en van stralen! God kent je, Hij ziet je graag stralen zodat jij die warmte kan uitdragen naar de wereld. 

Durf jij het aan om te bidden voor iemand anders? Of durf je iemand voor je te laten bidden?
Neem de stap, het kan jouw leven maar ook dat van anderen veranderen.