“Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”

Ik wil met je lezen uit Deuteronomium 6. Dit Bijbelgedeelte speelt zich af nadat Mozes de 10 geboden introduceerde aan het volk Israël (Deut. 5). Mozes is hier nog steeds aan het woord en spreekt het volk toe:  “Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” (Deuteronomium 6: 4-7, NBV)

All you need is love

In deze tekst staat een duidelijke geloofsopvoedingstip: prent (je) kinderen Gods geboden in. Nu klinkt dat nogal kort door de bocht. Maar er zit meer achter. De 10 geboden kunnen een hulpmiddel zijn om een leven met God te hanteren, maar het is meer dan een set regels! In vers 5 (“Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”) komt duidelijk liefde naar voren. In de eerste instantie lijkt dit vooral te gaan om liefde voor God. Maar later leert Jezus ons dat de liefde voor God en naastenliefde bij elkaar horen (Mattheüs 22: 36-40).

Liefdevolle wet

De kern ligt dus in het liefhebben van God en je naasten. Hoe leef je dit dan uit? De Bijbel leert ons dit: het gehoorzaam zijn aan de wetten van God is een uiting van je liefde voor God. Dit wordt duidelijk door de verbinding die de Bijbel legt tussen liefde en de 10 geboden.

Niet zeggen, maar zijn!

Wanneer je de 10 geboden gaat zien als uiting van liefde, dan voel je hopelijk ook aan waarom het zo belangrijk is om dit te leren aan je kinderen / de kinderen in jouw omgeving. Dan gaat het niet om het uit je hoofd leren van de 10 geboden, maar om het verinnerlijken hiervan! Vers 5 roept op om lief te hebben met hart, ziel en al je krachten; dit gaat dus veel verder dan kennen! Het gaat om uitleven. En hoe je dat doet, wordt samengevat in de 10 geboden! Hoe mooi zou het zijn als wij van generatie op generatie mogen doorgeven hoe je liefde uitleeft! Dát is pas een beweging van licht!

Welke lessen uit de Bijbel wil jij je kinderen nog meer meegeven? Laten we elkaar inspireren!