"Door de hele Bijbel heen zien we dat God onvolmaakte mensen gebruikt voor zijn missie."

Ik ben een buitenbeentje, zo anders dan de rest
Niet een volgend schaapje, een meeloper,
een beautyqueen, of een trendsetter
Ik ben degene die niet slaagt voor de test 

Ik ben een buitenbeentje, een misfit,
de pispaal, het zwarte schaap
Ik zwem juist tegen de meute in,
de persoon van “what you see is what you get” en recht voor z’n raap 

Soms voel ik me best wel alleen
en is dat niet zo fijn
Al die groepen bij elkaar
En ik, ik voel me klein 

Maar dan sla ik de Bijbel open en zie wie Jezus zag,
weet ik wie ik hoor zijn, en dat ik er best wezen mag
Want Jezus zag de buitenbeentjes, júist met Liefde aan
Gaf hen een belangrijke plek,
een Bijbel-vertellend bestaan 

Want juist dat anders zijn maakt dat je opvalt, maakt dat je straalt
Wees maar anders, kijk naar Hem
Want jij bent juist degene waar Heilige Geest op neerdaalt 

Hij roept de armen en gebrokenen

Door de hele Bijbel heen zien we dat God onvolmaakte mensen gebruikt voor Zijn missie: hoop brengen in de wereld. Hij riep niet de populaire, rijke of succesvolle mensen om het evangelie te verspreiden, maar eerder de armen, gebrokenen en gelovigen. Hij koos mensen uit die dichtbij het volk stonden. 

Een team van buitenbeentjes 

Ik kan me alleen maar voorstellen hoe verward de Farizeeën en religieuze leiders moeten zijn geweest toen ze keken naar het team van mensen dat de uitgeroepen Heiland bij elkaar had gebracht. Zij waren een team van buitenbeentjes met niets te verliezen, maar alles te winnen bij God. 

Gods gebroken soldaten 

Van buitenaf gezien kunnen we zien dat het niet uitmaakte waar de mensen vandaan kwamen, wat ze gedaan hadden, of wie ze waren; Jezus gebruikte alle mensen om de goede boodschap te verspreiden; ieder op zijn eigen manier.  

"Jezus riep de armen en gebrokenen."

Neem deze voorbeelden! Dit zijn allemaal buitenbeentjes, allemaal mensen die gebruikt werden voor de grootsheid van Zijn glorie. 

Gods gebroken soldaten:
Abraham – was oud
Elia – was suïcidaal
Jozef – werd mishandeld
Job – ging failliet
Mozes – had een spraakprobleem
Gideon – was bang
Simson – was een rokkenjager
Rachab – was een prostituee
de Samaritaanse vrouw – was gescheiden
Noach – was een dronkaard
Jeremia – was jong
Jacob – was een bedrieger
David – was een moordenaar
Jona – liep weg van God
Naomi – was een weduwe
Petrus – verloochende Christus drie keer
Martha – maakte zich overal zorgen over
Zacheüs – was klein en geldzuchtig
De discipelen – vielen in slaap tijdens het bidden
Paulus – was een Farizeeër die christenen vervolgde voordat hij er zelf een werd 

Hoop in een wereld vol gebrokenheid 

Als je ooit het gevoel hebt dat je het niet waard bent om door God gebruikt te worden, laat staan door Hem geliefd te worden, bedenk dan dat Jezus een stel mensen met gebreken gebruikte om hoop uit te delen in een wereld vol gebrokenheid. In God vinden we vernieuwing, herstel en een doel. Jezus roept niet alleen de geroepenen, maar Hij rust ze ook uit voor hun taak.  

Je bent Gods liefde waardig 

En wat je ook hebt meegemaakt in je leven, ook al voel je je een buitenbeentje, onthoud dat dezelfde kracht die het graf heeft overwonnen, in jou leeft. Je bent het leven waardig! Je bent Gods liefde waardig. Je bent vreugde waardig. Je bent een vervullend doel waardig dat je op plaatsen zal brengen waarvan je nooit had gedacht dat je er zou komen. 

‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ – Romeinen 8:28 

tekst: anthemofhope.org in een bewerking van Tirza Atsma