"Benieuwd hoe Grace kijkt naar vrouwenrechten vanuit Bijbels perspectief?Pak je Bijbel erbij en laat je bemoedigen!"

Het recht om gaven in te zetten – Kolossenzen 3:16 

Allereerst hebben vrouwen, als kinderen van God, het recht om hun spirituele gaven in te zetten, bijvoorbeeld door te onderwijzen. Alle christenen worden opgeroepen om elkaar te onderwijzen en in hun gemeenschap te delen wat ze hebben geleerd. Denk bijvoorbeeld aan Priscilla uit de Bijbel: zij moest haar gave gebruiken om instructies te geven aan Apollo.

Het recht te bidden – Kolossenzen 4:2-3, 1 Thessalonicenzen 5:17, Mattheüs 26:41 

Vrouwen hebben ook het recht om te bidden tot hun Schepper. Sterker nog, zonder gebed zal Gods werk op aarde stilvallen. Het is ons recht om contact te zoeken met God, door gebed. Vandaag de dag heeft de kerk het zo enorm nodig om in gebed God te zoeken; een intens en gelovig gebed.

Het recht het evangelie te verspreiden – Mattheus 28:19-20 

Het is ons recht om het evangelie van de opgestane Heer te proclameren! De Bijbel bevestigt dat wij Christus bekend moeten maken aan alle naties, volken en talen, zodat Gods koninkrijk op aarde mag groeien. We zijn gered, niet om stil te zitten, maar om te getuigen van de kracht en redding van Christus!

Het recht te onderwijzen – Titus 2: 3-5

In Titus 2: 3-5 staat dat volwassen vrouwen in het geloof het recht hebben om jongere vrouwen te onderwijzen in het geloof. De kerk heeft deze vrouwen nodig! Vrouwen die hun positie als opvoeder van jonge vrouwen willen oppakken. Ze mogen onderwijs geven over leven tot Gods glorie. Elke vrouw die een gave heeft voor onderwijs zal hier voldoening uit halen; ze zullen vreugde halen uit het begrijpen van de Bijbel en het uitdelen van deze theologische boodschap aan volgende generaties.

Het recht te werken in het koninkrijk van God – Romeinen 16:3, Filippenzen 4: 2-3

Vrouwen hebben het recht om te werken in het koninkrijk van God! Bovenstaande teksten laten ons zien dat vrouwen samenwerkten met Paulus bij het verspreiden van het evangelie. We moeten allemaal hard werken en meehelpen bij de verspreiding van het evangelie aan alle naties. Daarom hebben we ook vrouwelijke missionarissen nodig: het goede nieuws is nog niet overal verteld!

Licht zijn voor deze vrouwen – Mattheüs 5:16, Filemon 1:6 

Maar hoe kunnen we nu licht zijn voor die vrouwen met minder kansen? Grace ziet dat het voor vrouwen soms moeilijker is om het geloof te delen, dan voor mannen, omdat zij zich minderwaardig voelen. Daarom bemoedigt zij hen, op conferenties en seminars, om zelfverzekerd te zijn in het delen van hun persoonlijke relatie met God. Ze mogen weten wie ze zijn in God en van daaruit hun geloof delen, te beginnen bij hun families. Zo mogen wij een licht voor hen zijn!

Levend voorbeeld zijn – 1 Korinthiërs 11: 1

Daarnaast kunnen we in het bijzonder voor meisjes een licht zijn, door een voorbeeld te zijn: thuis, in de gemeenschap en in de kerk. Grace roept vrouwen op om de daad bij het woord te voegen en een levend voorbeeld te zijn. Dit zal deze meisjes inspireren om voor God te leven: ze mogen ons, vrouwen, volgen in het volgen van Jezus!

Deel het licht – Hebreeën 3: 16 

Tot slot kunnen we een licht zijn door te delen van wat we hebben ontvangen van God. God verheugt Zich over dit soort opofferingen! Laat je licht schijnen in het leven van anderen, ook de buitenbeentjes, voor de glorie van God!

Wat een prachtige woorden van Grace! Wat leer jij uit haar verhaal? Laat het ons weten in de comments!