"Durf ik vanuit mijn comfortabele leven en wereld door Jezus’ ogen naar de wereld om mij heen te kijken..."

“Het is woensdagmorgen. Na weken van thuisonderwijs, geniet ik deze morgen van de rust in huis terwijl mijn zoon op school zit. Ik werk wat mail weg, met mijn favoriete playlist op de speakers. En dan ineens knalt het lied ‘Hosanna’ van Hillsong de woonkamer in. Ik zing het half mee. en dan besef ik ineens wat ik zing: ‘Break my heart for what breaks Yours’; laat mijn hart breken voor dat wat Uw hart breekt. Oef… dat is nogal een uitspraak. Wil ik dat echt?

Breek mijn hart

In maart staat bij Lume het thema ‘stap uit je christelijke bubbel’ centraal. Dat gaat over contacten met niet-gelovigen én over uit je comfortzone stappen. En dat laatste is precies waartoe dit lied mij uitnodigt. Durf ik vanuit mijn comfortabele leven en wereld door Jezus’ ogen naar de wereld om mij heen te kijken? Durf ik mijn hart te laten breken, voor dat Jezus hart breekt? We hoeven maar naar het leven van Jezus te kijken om te zien waar Zijn hart voor breekt: onrecht, ziekte, verdriet, geweld, pijn…

Niet afwenden

Jezus wendt zich daarvan niet af. Nee, als Jezus’ optreden op aarde door iets gekenmerkt wordt, is het wel dat Jezus altijd oprechte aandacht heeft voor de ander, écht kijkt. Hij ziet de ander staan… en laat zich daardoor raken… En dat raken, gaat bij Jezus bijna altijd samen met in actie komen. Dat lezen we op zoveel plekken in de Bijbel terug! Neem bijvoorbeeld Matteüs 14:14. Daar lezen we: “Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.”

Medelijden

Jezus’ medelijden is daarbij niet een soort ‘Ah kijk hen eens, wat zielig…’ Nee, Jezus’ medelijden is echt medelijden. En dat laat Hem niet onbewogen, Dus kan Hij niet anders dan in actie komen. Hoe zit dat bij jou? Durf jij je te laten raken voor wat je om je heen ziet? Dichtbij? Ver weg? En van daaruit jezelf te geven?

Een manier

Uit je comfortzone of bubbel stappen is daarbij nooit een doel op zich, maar een manier om Jezus’ liefde en redding te brengen, waar dat ontbreekt. Jezus ging ons daarin voor; Hij gaf zichzelf op Goede Vrijdag en Pasen. En nu mogen wij Hem daarin volgen. Door licht te laten zien en zijn, waar het donker is. Zoals dat lied waarmee ik begon, ook zo mooi bezingt:

Break my heart for what breaks Yours
Everything I am for Your kingdom’s cause

Alles wat ik ben en doe… is voor Uw Koninkrijk. Durf jij dit vandaag hardop te bidden? Ga ervoor! Laat je raken door wat er vandaag op je pad komt. Kijk écht. Komt er iets of iemand op je pad, waar je normaal nee tegen zou zegen, zeg vandaag eens ja. Durf open te staan voor wat God vandaag door jou heen wil doen!”

Luister hier naar het prachtige nummer van Hillsong.