"God kan hoop geven op momenten dat alles hopeloos is..."

“Ik las in de veertigdagentijd de tekst uit Johannes 11:7-16; over de dood van Lazarus, een goede vriend van Jezus. Het lijkt nogal raar hoe Jezus omgaat met de dood van zijn vriend Lazarus. Ontkent Hij nu dat Lazarus is overleden? Zijn leerlingen zijn in verwarring, en ik eigenlijk ook als ik dit lees. Wil Jezus nu werkelijk teruggaan naar Judea terwijl Hij daar de vorige keer bijna werd vermoord? Om naar Lazarus te gaan en hem wakker te maken? Waarom zou Hij zijn leven daarvoor wagen? De discipelen protesteren, maar Jezus stelt hen gerust door te zeggen dat er twaalf uur in een dag zitten, en dat het in het licht veilig is. Hij bedoelt ermee dat zijn tijd nog niet gekomen is. Het is nog geen tijd voor Hem om te sterven, en Hij weet dat. En ook Lazarus is nog niet klaar hier op aarde. De discipelen begrepen er niks van, maar komen uiteindelijk toch achter Hem aan. Al was het met het idee dat het beter was om dan maar met Hem te sterven als de woedende menigte Jezus te pakken kreeg.

Verder kijken dan de hopeloosheid

Deze raadselachtige tekst lijkt op het eerste moment moeilijk toepasbaar op concrete situaties in ons eigen leven, want het is zo’n specifieke situatie. Toch staat dit gedeelte niet voor niks in de Bijbel en kan het ons ook bemoedigen. Deze tekst laat zien dat Jezus inzicht heeft in wat gebeuren gaat, dat Hij weet wat goed is en dat Hij verder kan kijken dan de hopeloosheid van de situatie. Die leek uitzichtloos en onrustbarend: Lazarus was dood, en mensen zaten achter Jezus en zijn discipelen aan om hen te vermoorden. Maar Jezus handelde niet naar de hopeloosheid van de situatie. Hij wist dat Hij nu niet bang hoefde te zijn, en ook niet verdrietig.

Geen goedkope hoop

Jezus verwoordt ook al iets van hoop. Meteen nadat Hij zijn leerlingen heeft gezegd dat Lazarus is gestorven, zegt Hij ze dat Hij blij was Hij er niet bij was: nu kunnen ze tot geloof komen. Hij wist wat Hij deed, wist wat zijn leerlingen nodig hadden, en zo ging Hij op weg naar Betanië, naar Judea. Wij kunnen ons ook hieraan vasthouden. God kan hoop geven op momenten dat alles hopeloos is. De hoop die God geeft hoeft niet altijd rationeel verklaarbaar te zijn. Het is geen goedkope hoop of een uitnodiging om zomaar dingen te doen omdat het toch wel goed zal komen. Het gaat om vertrouwen.

Ook als je denkt dat het niks uitmaakt

Vertrouwen is ook niet rationeel, het is achter Jezus aan gaan ook als je denkt dat het niks uitmaakt, ook als je denkt dat jouw goede daden slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn en niemand er iets van zal merken. Jezus vraagt ons te vertrouwen op Hem, ook als het hopeloos lijkt, ook als het irrationeel lijkt. Hij weet wat er komen gaat, en we mogen achter Hem aan om ons te laten verrassen. Soms helpen de moeilijkste situaties ons om weer meer te gaan geloven.

Waarin mag jij Jezus meer gaan vertrouwen?

Deze blog verscheen ook als podcast in de serie ’40 dagen hier en nu’. Ga naar www.40dagenhierennu.nl voor meer info.