"Hoe kan het Sjema-gebed ons met beide benen op de grond krijgen of houden op de momenten dat we ons minder stralend voelen?"

Het Sjema Jisrael vindt zijn oorsprong in de tijd dat Mozes met het volk Israël in de woestijn is. God bezegelt daar Zijn verbond met het volk. Het Sjema Jisrael luidt: ‘Luister Israël, de HEER is onze God, de HEER is één (of: de enige)!’ (Deut. 6:4) ‘Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw kracht (of verstand)’ (Deut. 6: 5, 11:13, HSV) en ‘Schrijf de geboden op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.’ (Deut. 6:9, 11:20 NBV)

Besef: God ís de balans

Het Sjema geeft uitdrukking aan het absolute geloof in God en wordt door Joden elke ochtend en avond en op belangrijke dagen of momenten (bijvoorbeeld in doodsgevaar) uitgesproken. Het eerste woord van het Sjema roept dringend op: luister, merk op, besef! Dat is diepgaand luisteren: hoor met je oren en met je hart. Elke ochtend en avond weer. God is Eén: de enige, Hij is heel. Hij ís de Rots en wíl de Rots onder ons bestaan zijn. Een betere balans bestaat er niet.

Terug naar het Koninkrijk van de Rots

Hoe kan het Sjema ons met beide benen op de grond krijgen of houden op de momenten dat we ons minder stralend voelen? Het antwoord daarop vind ik in het vervolg (Herziene Statenvertaling): ‘Daarom zul je de Heer liefhebben met heel je hart, ziel en kracht.’ Er staat: ‘zul’, niet ‘moet’. Het geeft zo een uitnodiging om steeds weer te kiezen en – met alles wat je in je hebt – eerst het rotsvaste Koninkrijk van God te zoeken.

Houd de zaag scherm in lichaam, geest, hart en ziel

Dat klinkt prachtig, maar hoe kun je dat in de praktijk doen? Ik vond een mooie parallel in de zevende gewoonte uit het boek van (onderwijs)innovator Sean Covey Houd de zaag scherp. Deze zevende gewoonte is een oproep tot balans. Balans is niet iets wat je op een gegeven moment hebt bereikt; het blijft een doorgaand proces van balanceren. Covey onderscheidt vier gebieden die belangrijk zijn onderhoud te blijven geven, namelijk zorg voor je

  • lichaam,
  • geest,
  • hart
  • ziel

(Het zal je vast niet verbazen dat Covey ook christen is…)

Geef jezelf een APK!

Net als een auto, heb jij het ook nodig om regelmatig een APK (algemene periodieke keuring) te laten uitvoeren om in evenwicht te blijven, zo schrijft Covey. We weten het allemaal, maar vaak slaan we ongemerkt een andere weg in. We blijven we maar doorrijden en merken niet dat één of meerdere van onze ‘banden’ slijten. Dit heeft invloed op de rest van de ‘auto’.

Een voorbeeld dat ik zelf maar al te goed ken, is: als je moe bent (lichaam), kun je je moeilijk concentreren (geest), ben je minder vriendelijk (hart) en zit je minder goed in je vel (ziel). Dit doet iets met het evenwicht in jezelf, met de ander en met God.

Gods APK voor iedereen

Het maakt niet uit hoe lang jouw ‘levensauto’ al op aarde rijdt en wat deze allemaal al heeft doorstaan. Je hoeft dit zelf niet eerst te fixen; daarvoor is ‘Gods APK’ bedoeld. Een APK waar iedereen voor in aan aanmerking komt, gewoon zoals je bent. Je knapt je eigen auto ook niet eerst op, voordat je hem naar de garage brengt…

Stel je APK niet uit…

Het is belangrijk om af en toe zo’n periodieke keuring te laten uitvoeren, om te voorkomen dat je straks een grote opknapbeurt nodig hebt. Het is immers niet voor niks, dat de Joden op diverse en vaste tijden (periodiek dus!) het Sjema opzeggen, om zich te blijven richten op het geloof in de Enige Ene. Bij de APK geldt ook: je zult een apk doen, niet je moet. Vat het op als een mogen, niet als iets wat er ook weer extra bij komt.

Rijd naar de Onderhoudsmonteur

Het is nooit te laat om te beginnen met een APK, zo lang je de uitvoering ervan maar toevertrouwt aan die Ene, de beste Onderhoudsmonteur. Laat wat sleutelen aan je motor, of kies voor een grondige reiniging van binnen… Alles draagt bij aan het goede en brengt beter zicht op de vaste Rots. Dan gaat het liefhebben met heel je hart, ziel en verstand een stuk soepeler. Dan rijd je weer als een zonnetje…. straal dat gerust uit!

Aan de slag: zo ben jij licht én in balans (met werkblad)

Breng in de volgende opdracht in kaart (download hier het werkblad) hoe het ervoor staat met jouw lichaam, hoofd, hart en ziel en doe inspiratie op voor nieuwe activiteiten om stralend in balans te blijven. Of bedenk samen met een vriendin activiteiten. Dan gebruik je meteen je hart én je verstand!

*gebaseerd op de opdracht uit het werkboek Zeven eigenschappen die jou succesvol maken van Sean Covey.