"Elisabeth roept het uit: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!’ Elisabeth zegent Maria...

“Het is zondagmorgen. Met een kleine tegenzin zit ik op de harde en koude kerkbanken te luisteren naar de dominee. De preek gaat over de adventstijd. In de adventstijd leven we toe naar het feest van Jezus’ komst naar de wereld als kleine baby in een kribbe. Al generaties lang is hier vol verwachting op gehoopt. Het Oude Testament staat vol met verhalen die hier over gaan (bijvoorbeeld in Jesaja). Met de komst van Jezus laat God zien dat hij doet wat hij heeft beloofd.

Wees niet ongerust

Maar het verhaal gaat verder. In het Nieuwe Testament lezen we over een tweede belofte die wordt gedaan (Johannes 14:27-28). Jezus komt terug! We mogen ons richten op de verwachte komst van Jezus. Ter bemoediging zegt Jezus “wees niet ongerust en verlies de moed niet”. Daarmee laat hij zien dat het wachten op zijn wederkomst geen makkelijke opgave is. Daar is geduld voor nodig en laat dat nou net een eigenschap zijn die ik niet altijd even goed bezit.

Ik zie verdriet

De boodschap waar de dominee over verteld komt bij mij hard binnen. Ik ervaar momenteel eerder wanhoop dan hoop. Door verschillende situaties in mijn eigen leven of in het leven van de mensen die ik liefheb, heb ik ervaren wat duisternis in het leven kan zijn. Kerst, het “gezellige” lichtjesfeest vind ik dit jaar moeilijk om te vieren. Ik zie vooral veel ellende en verdriet.

Schaamte

Er ontstaat twijfel in mij waar ik mij een beetje voor schaam. Komt Jezus nog? Waarom moeten we zo lang wachten? God ziet toch ook de leed van de wereld en de pijn in onze levens? Dan hoor ik de dominee het volgende lezen:

kerst. lichtjes, jezus, komt

"Ik vind het dit jaar moeilijk om kerst te vieren..."

“Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de ​Heer​ is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3)”

Niet het einde

In mijn ongeduld en ontmoediging laat God mij zien dat hij zich aan zijn belofte houdt. Ik ervaar het als een bemoedigende boodschap. Op hele donkere momenten in het leven vestig ik mijn hoop op God en weet ik dat het licht zal worden. God heeft de wereld in zijn hand. Het is soms echt heel erg moeilijk om daarop te blijven vertrouwen. Maar de komst van het koninkrijk van God troost me, houdt me overeind en laat me beseffen dat dit leven hier op aarde niet het einde is.

Het lied “geef ons vrede” van Sela gaat over ons verlangen naar de belofte die God aan ons heeft gegeven en waar we met kerst weer extra stil bij mogen staan. Het luisteren waard!

Bereid je voor!

Als je net als mij de periode van kerst moeilijk vind dit jaar. Dan bid ik je toe dat wanneer jij je tot God richt er licht mag ontstaan.

Laten we blijven hopen op een tijd waarin er geen duisternis meer zal zijn. Bereid je voor!

Deze blog publiceerden we eerder al eens: in december 2019