''Ze had geen enorme bijbel waarin het bizarre en haast onwerkelijke verhaal van Jezus staat beschreven.''

Maria leefde het woord van God, wat we vandaag evangelie noemen. Zij had geen boek waarin alles beschreven stond. Voor de komst van Jezus had God eeuwen niet gesproken. En na die stille tijd kwam God en sprak door een droom aan Maria en later in een droom aan Jozef. Maria had alleen de droom waarin een engel tot haar sprak. Ze had geen enorme bijbel waarin het bizarre en haast onwerkelijke verhaal van Jezus staat beschreven. Maria wist eigenlijk helemaal niet goed waar ze aan begon en wat van haar verwacht werd. En toch zei ze tegen God ‘Laat het kind geboren worden in mij.’

Bewustwording

Graag wil ik met je stilstaan bij het moment dat Maria deze droom ontving van God. Maria een meisje zoals velen in die tijd. Waarom zou de Heer iemand kiezen met een lage status? De Messias zal toch niet geboren worden uit een boerendochter uit Nazareth? Laten we voor het beantwoorden van die vragen nog eens goed kijken naar het moment dat de Heer kiest voor Maria en dit kenbaar maakt aan haar in een droom: ze zal zwanger worden door de Heilige Geest en een zoon baren.

God koos niet alleen

Als we deze gebeurtenis door vertalen naar vandaag de dag, wees je dan bewust dat God niet alleen Maria uitkoos om de Zoon van God op de wereld te zetten. God kiest jou en mij ook uit om de blijde boodschap van het woord van God verder te brengen. Zoals Hij Maria heeft gezien, ziet Hij ook jou. God ziet jou en Hij houdt van jou. Hij wil jou ook laten stralen om je omgeving met warmte te vullen.

Bereidheid

De houding van Maria vraagt bereidheid, gehoorzaamheid en overgave. Ook al weet ze niet hoe en waarom het zal gebeuren. Maria legt haar leven in handen van God en zegt ‘Uw wil geschiede’. Ze is bereid om een offer te brengen aan God en de wereld. Al zal ze toen de grootheid van haar overgave niet beseft hebben. Ze zegt in het volste vertrouwen ja tegen God zonder te weten hoe de toekomst eruit ging zien. Wat een getuige van groot geloof. Maria zal ook haar onzekerheden gekend hebben, Wat een bereidheid en gehoorzaamheid laat Maria zien.

Ben jij, net als Maria, bereid te zeggen ‘Ja God, mijn leven ligt in Uw handen. Ik zal mijn leven lang een lichtdrager zijn van geloof, hoop en liefde.’

Verwondering

Ik bewonder Maria niet alleen, ik ben ook verwonderd over haar. Ik voel verwondering over de moed en het geloof van Maria. Verwondering over de kracht die zij kreeg. Zij zette zichzelf opzij, zij deed een offer. Verwondering over het bizarre verhaal van Maria en haar kind Jezus, licht van de wereld. Verwondering over God, hoe Hij de wereld regeert en in stand houdt.

Niet zichtbaar

Maria heeft veel geleden onder de pijn die Jezus werd aangedaan en toch bleef ze geloven. God vertelde haar dat Jezus heerser zou worden van de wereld, koning van alle koningen. Naam aller namen. Alleen was dat toen nog niet zichtbaar. Daarom ben ik zo vol verwondering over Maria als lichtdrager, een bescheiden vrouw uit een klein plaatsje Nazareth. De vrouw die Jezus als baby in haar armen hield en hem kuste, niet beseffende dat ze het gezicht van God kuste.

Mag Jezus (opnieuw) geboren worden in jou?