"Dat belijden van zonden, zoals je dat ook ziet met de biecht in de katholieke kerk, is in onze protestantse wereld niet zo bekend en populair meer..."

“Bidden… soms voelt het alsof we zomaar in het luchtledige aan het praten zijn tegen God. Herkenbaar? Maar niets is minder waar; daarmee onderschatten we de kracht van het gebed. Soms zien we het resultaat van ons gebed niet meteen, of helemaal nooit, maar toch is een gebed geen verloren tijd en geen verloren woorden.

Intens

Een tekst die dat duidelijk maakt, staat in Jakobus 5:16: “Beken elkaar de zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Een intense tekst, die veel vragen oproept. Want in de tekst  staat een hele concrete belofte, die we vaak niet vervuld zien worden…

Toverspreuk

Het is makkelijk om met deze tekst in de hand gebed te zien als een soort spreuk; ik doe of zeg dit, en dan moet er dit gebeuren. Maar zo is het ook weer niet, en gelukkig maar. Je kunt de laatste zin uit deze tekst wel zien als een goede slogan om de moed erin te houden, om mensen aan te sporen om maar door te blijven bidden. Maar deze zin staat niet op zichzelf, er gaat nog een zin aan vooraf: over het belijden van de zonden.

Niet zo populair

Dat belijden van zonden, zoals je dat ook ziet met de biecht in de katholieke kerk, is in onze protestantse wereld niet zo bekend en populair meer. Misschien wordt er ook wel een beetje op neergekeken, wordt het als iets heel negatiefs gezien om elkaar de zonde te belijden. Het klinkt al snel alsof het samenhangt met oordeel en daarmee met beschadiging, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo.

In het licht gebracht

Juist als we elkaar zonde belijden en dan voor elkaar bidden, vindt er herkenning en genezing plaats. Schaamtevolle dingen breng je in het licht; door het delen en door ervoor te bidden. Zo vindt er al een deel van de genezing plaats, zoals ook in de Griekse tekst staat: belijd elkaar de zonden, bid voor elkaar, opdat we genezen worden. Het belijden en bidden zijn dus voorwaarden voor deze genezing! Gebed werkt niet als een muntjesautomaat waarbij er precies gebeurt wat je in je hoofd hebt als je er een muntje in gooit, maar het is een uitnodiging. Een uitnodiging om de vrijheid te ervaren om dingen die ons vasthouden bij elkaar te brengen en bij God.

"Gebed is geen muntjesautomaat..."

Veilig bij God

En zo kan het belijden van de zonden en het samen bidden ook een geloofsdeeltaal zijn. Hierdoor wapenen we ons tegen beschuldigingen van hypocrisie. We laten zien dat we het zelf ook niet kunnen en niet beter weten, maar dat fouten bij ons en bij God veilig zijn. Doordat er ruimte is om zonden te belijden en daarna nog steeds samen te bidden, zien we dat het niet ophoudt bij oordeel, en dat fouten niet het laatste woord hebben. Door zo voor en met elkaar te bidden, worden er voorwaarden geschept voor herstel. We zijn niet beter dan alle anderen, maar we zijn gezegend met de wetenschap dat er genade is. Dat is het grote verschil!

Oefen…

Ik hoop dat we steeds meer zo voor elkaar mogen bidden. Mijn tip: zoek een groep goede vriendinnen bij elkaar en oefen er eens mee. Zeg waar je mee zit, waar je jezelf om veroordeeld. Zeg hetgeen wat je niet durft te zeggen. En bid dan voor elkaar. Als onze eigen veroordeling ons in de weg staat bij God te komen, kunnen anderen ons helpen door ons in gebed mee te nemen en bij Jezus te brengen. Maar ook als je mensen kent die misschien niet meer geloven, of het moeilijk hebben, kun jij met jouw gebed als die vriend van de verlamde man zijn, en iemand naar Jezus brengen die zelf niet meer kan lopen.

Het mooiste…!

Gebed is dus nooit voor niks. En gebed is ook geen laatste redmiddel voor als je het allemaal niet meer weet. De zin ‘ik zal voor je bidden’  hoeft niet leeg te zijn, geen betekenisloze belofte. Gebed is juist het mooiste dat je iemand kan geven. Het mooiste dat je samen kan doen. Als we elkaar ons hart laten zien en dan samen bidden, kunnen we ook samen gaan zitten aan de voeten van Jezus. Dat is de veiligste en beste plek om te zijn, en daar vindt genezing plaats. Onze gebroken harten zijn veilig in Zijn doorboorde handen.

Durf jij het aan? Met een groep vriendinnen samen bidden en je zonden belijden?