"Wat licht al niet kan doen! Hoe duidelijk kan God zijn? Zijn licht is radicaal, geruststellend en levensveranderend!."

Ode aan het licht

Wat licht al niet kan doen! Ik wil een ode brengen aan het licht, put daarbij uit de beelden die in mijn hoofd zitten en denk in dagelijkse taferelen. Maar als ik de Bijbel opensla, kan ik er niet omheen dat het licht veel radicaler, groter en persoonlijker is dan ik met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk probeer te zeggen.

Duidelijke taal

Johannes roept het van de daken als hij begint met het schrijven van zijn evangelie: “In het begin was het Woord (…), in het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” Duidelijke taal toch? (Johannes 1:5). Later vertelt hij hoe Jezus Zelf tegen Zijn volgelingen én vijanden zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft” (Johannes 8:12).

Stromende rivieren

Maar het gaat nog veel verder dan dat: we mogen tot leven komen, ons oprichten, getuigen van al het goede dat de Vader ons wil geven als we Hem volgen: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft” (Johannes 7:38). En: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel” (Jesaja 60: 1-3).
Amen!

Overlopen van lof

Voor mij zijn Bijbelteksten als dit een ongelooflijke bemoediging. Ze maken me warm van binnen, enthousiast en energiek, bruisend van licht en liefde, ik loop over van lof voor de Eeuwige als ik dit lees! Hoeveel duidelijker kan God zijn als Hij dit soort woorden laat opschrijven door Zijn volgelingen en profeten? Lees je net als ik Zijn liefde door alles heen? Je kunt toch niet anders dan je laten overtuigen door lofzangen als dit, heerlijke dichtregels, poëtische bronnen van inspiratie, liederlijke oneliners zo je wilt, regelrechte en klaarheldere beloften?

‘Ik ben licht’

Lieve vrouw, zeg het gerust eens hardop tegen jezelf: “ik ben licht”. Precies, je bent licht! Je hoeft er niets speciaals voor te doen, niets bijzonders voor te bereiken, je bént het al! Je mag rustig ademhalen, je schouders tien centimeter laten zakken en het dan nog een keer tegen jezelf zeggen, met nadruk op álle woorden: “ik ben licht”. God leeft in jou en werkt door je heen, door wie je bent, hoe je doet en wat je zegt. Zijn licht straalt door jou heen en je mag het doorgeven aan de mensen om je heen. Sta op en schitter! Doe je met me mee?

Liefs Eline (de ‘lichte’)