"Het oordeel dat ik heb, houd mij tegen om buitenbeentjes lief te hebben."

Het is soms moeilijk om licht te zijn voor mensen die wij zien als buitenbeentjes. Vaak staat er een hele hoop tussen ons en die ander in. Het lijkt alsof sommige mensen in een hele andere wereld leven. Hoe moet je daar ooit contact mee krijgen?

Barmhartigheid 

Een tekst die mij daarbij helpt is Jakobus 2:13: “Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.” Deze tekst laat zien hoeveel kracht barmhartigheid heeft! Barmhartigheid overwint het oordeel! Dit gaat niet alleen over het oordeel aan het einde van de tijd, maar ook juist over het oordeel dat wij over andere mensen hebben.

Allemaal oordelen 

Het oordeel dat ik over mensen heb houd mij vaak tegen om anderen, die ik als buitenbeentjes beschouw, lief te hebben. Als ik op het nieuws zie dat er een ongeluk is gebeurd, denk ik vaak dat de betrokkenen beter op hadden moeten letten. Als ik hoor dat iemand is aangerand, vraag ik me al snel af hoe diegene gekleed ging of wat haar gedrag was.   Allemaal oordelen die naastenliefde in de weg staan!

Laat je licht schijnen 

Je naasten liefhebben is vooral gemakkelijk als die naasten dichtbij ons staan, zoals vrienden of familie. Het is moeilijker om de naasten lief te hebben die verder van ons afstaan. Misschien is er een fysieke afstand, of is de belevingswereld totaal verschillend. Maar als je je licht wilt laten schijnen naar die ander toe, moet je wel toenadering zoeken. Dan zul je ook zien dat die ander ook mens is, en dat jullie veel meer gemeen hadden dan je in eerste instantie dacht! Zo kun je over je eigen vooroordelen heen stappen en van die ander gaan leren.

Samen kwetsbaar zijn

Naastenliefde is ook samen kwetsbaar zijn, van elkaar ontvangen en zo samen steeds meer mens worden. Jezus identificeerde Zichzelf in Mattheüs 25 ook met ‘de minste van Zijn broeders.’ Ik denk niet dat dat toeval is. Jezus dineerde niet met de rijken, de invloedrijken en de machtigen, maar Hij at met hoeren en tollenaars, met de mensen van wie je het het minst zou verwachten!

God is groot en verrassend 

Ik denk dat we ook nu iets van Jezus kunnen zien in onze naasten. Ieder mens is immers geschapen naar het evenbeeld van God. Daarvoor moeten we over onze eigen (voor)oordelen heenstappen: we moeten oog in oog gaan staan met de ‘buitenbeentjes’, ook als we die ander niet begrijpen, of niet aardig vinden. Ook als de werkelijkheid van die ander verdrietiger is dan we denken aan te kunnen. Dan mogen we ons vasthouden aan de hoop dat God altijd groter en verrassender is dan wij ons kunnen voorstellen.

Stap uit je bubbel… of blijf er juist in

Omzien naar de ander is ook een vorm van dankbaarheid. God heeft ons veel gegeven en daarom mogen wij de ander veel geven. We mogen ons ontfermen over de mensen om ons heen. Daarvoor is de beste plek om te beginnen de plek waar je nu bent. Op je werk, op school, thuis. Stap uit je bubbel, of blijf er juist in: er zijn altijd mensen die jouw  naastenliefde nodig hebben. En ja, dat kan dus ook de buurman zijn die zijn auto altijd zo asociaal parkeert…geef hem een helpende hand als je ziet dat hij het nodig heeft. En bid voor de mensen aan wie je je ergert. Ik kan veel voorbeelden noemen, maar weten we zelf in ons hart niet precies over wie dit gaat?

Open handen

Nu wil ik je niet opzadelen met het idee dat je meteen aan de slag moet en heel veel moet doen.  Ik wil je vooral laten zien dat je, door over je eigen vooroordelen heen te stappen, veel kunt ontvangen. Juist van de zogenaamde buitenbeentjes, die zo ver van je afstaan, kun je heel veel leren! Door oog in oog te staan met de ander en diegene ook echt te zien, zie je God in hem of haar. Door te geven openen we onze handen, die misschien voorheen gebald waren tot vuisten. Dan kunnen we ook met open handen en een open blik ontvangen.

Barmhartigheid heeft kracht! Het overwint het oordeel.

Welke vooroordelen wil jij overwinnen?