"Ik maakte in mijn leven situaties mee, zelfs onlangs nog, waarin mensen kwetsende, onware dingen over mij vertelden tegen andere mensen... Het is verkeerd. Het is pijnlijk. Het is frustrerend..."

“Ik maakte in mijn leven situaties mee, zelfs onlangs nog, waarin mensen kwetsende, onware dingen over mij vertelden tegen andere mensen. Op basis van die lasterlijke uitspraken veroordeelden ze mij. Proberen in gesprek te gaan, werkt op zulke momenten vaak al niet meer… Alles wat je zegt, wordt anders geïnterpreteerd, uit context gehaald en verdraaid. Het is verkeerd, pijnlijk en frustrerend.

Het spijt me

Als dit jou ook is overkomen en je zit in een tijd van pijn en verdriet door onware woorden die over jou zijn uitgesproken (of dat nu door vrienden, geliefden, collega’s, of zelfs leiders van je kerk of gemeenteleden is gedaan…) dan spijt me dat heel erg! Mijn persoonlijke ervaring is dat mensen die anderen vals beschuldigen of lasterlijke dingen zeggen, vaak handelen vanuit een gevoel van ongelukkigheid. Of vanuit trots, egoïsme, jaloezie of pijn. Wat ik snel leerde, is dat de duivel de onware dingen die men tegen mij zei, kan gebruiken als een middel om mij te verlammen met onzekerheid, angst en twijfel. Of met stress, bezorgdheid, bitterheid, onvergevingsgezindheid, belediging en zelfbeschuldiging.

Geen macht

Laat de duivel niet dit soort macht over jou hebben. De persoon die laster spuwt, is niet je vijand; satan is dat. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden op hoge plaatsen.” (Efeziërs 6:12)

Lachen

Ik las onlangs in de Bijbel een gedeelte van Nehemia 6. Ook Nehemia heeft te maken met laster en zijn reactie daarop deed mij lachen. In Nehemia 6 lezen we over de wederopbouw van de muur in Jeruzalem. Nehemia ontdekt in dit hoofdstuk dat zijn vijanden allerlei onware dingen over hem vertellen en over zijn bedoelingen met de bouw van de muur. Zijn antwoord in Nehemia 6 vers 8 is geweldig: “… Er gebeurt niets van wat u zegt; u verzint het maar uit uw hoofd.”

stop, schaduw, pijn

"Verspil geen tijd aan bitterheid..."

Uitdagend

De reactie van Nehemia lijkt een gepaste reactie als iemand tegen je zegt dat je liegt. Maar in de volgende verzen is de manier waarop Nehemia met deze valse beschuldiging omgaat uitdagend en motiverend. Zo zegt Nehemia in Nehemia 6:9-10: “Zij (de vijanden) probeerden ons allemaal bang te maken, denkend: ‘Hun handen zullen te zwak worden voor het werk, en het zal niet afgemaakt worden.’ Maar ik bad: ‘Versterk nu mijn handen.’” De vijand probeerde hen bang te maken en te ontmoedigen om de muur te bouwen, maar Nehemia en de Joden baden tot God om hen te sterken.

Concentreren

Probeert iemand of iets jou bang te maken? Of probeert iemand je af te schrikken om te doen wat juist is of om Gods roeping voor jouw leven te vervullen? Bid tot God om kracht om standvastig te blijven en je te concentreren op de taak die voor je ligt.

Intimideren

In Nehemia leren we dat de vijanden van Nehemia één van zijn “vrienden” inhuurden om te doen alsof hij hem beschermde tegen een valse doodsbedreiging. Nehemia realiseert zich dat zijn vriend door zijn vijanden is omgekocht om hem te intimideren en valse dingen over hem te zeggen. Zo wilden zij de bouw van de muur tegenhouden. Via zijn vriend, zijn eigen vriend…! De Bijbel zegt niet dat Nehemia ook maar één woord sprak over de valse doodsbedreiging of het verraad van zijn vriend. In plaats daarvan reageerde hij met actie: hij voltooide vol vertrouwen de bouw van de muur.

Bitterheid koesteren

Ondanks de talrijke pogingen van zijn vijanden om hem af te leiden, verspilde Nehemia geen tijd door hun pogingen te bekrachtigen of door onvergevingsgezindheid en bitterheid te koesteren. Nadat de muur van Jeruzalem was gebouwd, was dit een bewijs aan alle omringende naties dat de Joden dit met Gods hulp hadden voltooid. Het toonde aan dat God werkelijk met hen was.

Vrij om te doen wat voor ons ligt

Door ons niet te laten afleiden door beschuldigingen, zijn we ook vrij om de taak te volbrengen die voor ons ligt. Laat iemands valse woorden of kwetsende daden je niet afleiden van het vervullen van Gods doelen, plannen en roepingen voor je leven. Richt je energie niet op het negatieve. Maar houd je blik gericht op Hem; Degene die jou liefheeft en je aanmoedigt om te volbrengen wat voor je ligt.

Heb jij wel eens te maken gehad met valse beschuldigingen? Hoe ging je daarmee om? Lukt het jou om in die situatie licht te zijn?