"Pinksteren is een wonderlijke feest; om wat er gebeurde, maar ook op wélk tijdstip het gebeurde..."

“Pinksteren wordt in het Engels aangeduid met Pentecost. Wat een gek woord! Het woord fascineerde me en ik ging op onderzoek. Zo kwam ik erachter dat Pentacost 50ste betekent; de 50e dag na Pasen. In andere landen worden er andere benamingen gegeven. Witte zondag noemen ze het in Engeland en in Polen wordt het Groene Vakantie genoemd; mensen versieren hun huizen met groene takken.

Symboliek van Pinksteren

Pinksteren is een wonderlijke feest; om wat er gebeurde, maar ook op wélk tijdstip het gebeurde. De lagen en symboliek in de Bijbel, ook rond het Pinksterfeest, doen mij iedere keer weer versteld staan! Pinksteren is zeven weken na Pasen, dus zeven keer zeven. Bovendien valt het op de vijftigste dag na Pasen. Juist de getallen zeven en vijftig hebben zoveel betekenis. En wanneer je kijkt naar de hele schepping komt zeven ook zo vaak terug. Om dat te ontdekken hoef je de Bijbel niet eens open te slaan (al zou het natuurlijk wel mooi zijn als je dat doet). Ik noem graag een paar voorbeelden. Kijk maar eens naar bevindingen uit de fysologie (de wetenschap die de werking van het menselijk lichaam bestudeert). Daarin valt het getal zeven echt op (bron cai.org):

Zeven-dagen-principe

“De dagen van een mensenleven zijn “Zeventig jaar” (7 x 10). En in zeven jaar verandert de hele structuur van het menselijk lichaam. Ook de verschillende periodes van de draagtijd (zwangerschap) zijn voornamelijk een veelvoud van zeven, zowel wat betreft het aantal dagen als het aantal weken. Bovendien, de mens schijnt gemaakt te zijn op wat we het “ZEVEN-dagen-principe” noemen. Bij verschillende ziektes zijn de zevende, veertiende en eenentwintigste dag de meest kritische dagen. Ook de polsslag van de mens volgt het “ZEVEN-dagen-principe”…want zes van de zeven dagen is de polsslag in de morgen sneller dan in de avond, terwijl het op de zevende dag de polsslag langzamer is. Dus het getal zeven staat gestempeld in de fysologie en zo is hij dus als mens gemaand op de zevende dag te rusten. Hij kan deze wet niet ongestraft overtreden, want deze is verweven met zijn bestaan.”

Oorsprong 

Terug naar Pinksteren. De oorsprong om een feest te vieren vijftig dagen na Pesach (Pasen) gaat terug naar het moment dat God Mozes en het volk uit de woestijn leidde. Toen God Mozes de geboden gaf, vertelde Hij Mozes ook dat er heilige feesten gevierd moesten worden. Ter ere van God, maar ook om ervoor te zorgen dat de mens, die zo snel afdwaalt van God, zichzelf eraan herinnerde wie God was. Zo stelde God al voor dat de 50ste dag na de Pesach(Pasen) een feest moest worden gevierd: het Wekenfeest, om te gedenken en vieren dat God een verbond sloot met de mens.

Gegraveerd in ons hart

Het Wekenfeest is ook verwijzing naar de Schepping. Vanaf de Schepping sloot God tot drie keer toe een verbond met de mensen. Eerst met Noach, toen met Mozes en de derde keer was door zijn zoon Jezus (wist je trouwens dat de Hebreeuwse letter die een getalwaarde van 50 heeft, de letter ‘nun’ is; dit betekent vis…symbool voor de Messias!) Jezus is de brug die ervoor zorgde dat de Geest niet alleen de woorden van God graveerde op de stenen tafelen op de berg Sinai, maar nu ook in onze harten. Door deze woorden na te leven kunnen wij echt vrijheid ervaren zoals God dat bedoelde!

Welke betekenis heeft het Pinksterfeest voor jou?

Deze blog is een herplaatsing; we publiceerden deze al eens in 2020, maar de inhoud is nog steeds actueel!