"Blijkbaar zijn wij mensen met zijn tweeën nog niet compleet. Prediker leert ons niet alleen om een verbinding aan te gaan met elkaar, maar ook met God.."

“Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de liefde? Wat voegt liefde toe aan ons leven? Hoe passen we dat toe? In deze overdenking wil ik samen met jou hierover nadenken, aan de hand van Prediker 4:

Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” (Prediker 4: 9-12)

Statement

Als je je Bijbel openslaat bij Prediker 4 dan zie je boven vers 7 tot 12 het kopje: “Beter met zijn tweeën dan alleen.” Deze zin is ook het begin van vers 9. Prediker maakt hier een duidelijk statement dat de mens niet bedoeld is om alleen te zijn. Bij de schepping wordt dit al duidelijk. In Genesis 2: 18 staat: “God, de Heer, dacht: het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.” Bij de schepping zei God Zelf dus al dat de mens niet bedoeld is om alleen te zijn. Wij zijn geschapen om samen te zijn.

Functies

Prediker maakt dit ook concreet! Want wat is nou de functie van dit ‘samen zijn’? Hij noemt drie ‘functies’:

  1. Hulp & zorg. “Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind” (Prediker 4: 10a). Als wij samen zijn kunnen we elkaar ondersteunen, hulp bieden in nood en voor elkaar zorgen.
  2. Warmte & genegenheid. “Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar” (Prediker 4: 11a). We mogen onze warmte, liefde en genegenheid met elkaar delen als we samen zijn.
  3. Kracht & verdediging. “En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand” (Prediker. 4: 12a). Samen kunnen we elkaar beschermen en verdedigen. Samen sta je sterk.

Verbinding

Maar Prediker eindigt niet met deze opdracht om samen te zijn. Hij eindigt deze les met de zin: “Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken” (Prediker 4:12b). Blijkbaar zijn wij mensen met zijn tweeën nog niet compleet. Prediker leert ons niet alleen om een verbinding aan te gaan met elkaar, maar ook met God. God wil betrokken zijn in je relaties. Je huwelijk, relatie of vriendschap staat pas echt sterk als God erin verweven is!

Nodig Hem uit

Nodig God uit in de blijdschap, het verdriet, de angst, het leren en de liefde van je relaties! Hij wil onderdeel zijn van alle aspecten van je relaties. Wanneer je verbindt met elkaar én met God, dan vorm je een band die niet meer te breken is.”

Achtergrond boek Prediker
Het boek Prediker gaat over het leven en over geluk. Prediker begint met de stelling ‘alles is leegte’. Hij waarschuwt voor ‘het najagen van de wind’; het najagen van aards geluk. Hij waarschuwt ook voor eindeloos en zinloos zwoegen. Wat is het ware geluk en wat is zinvol? Prediker is een boek met wijsheden over de kunst van het leven.