"Jesaja doet een appèl op iedereen persoonlijk: bij de verantwoordelijkheid om rechtvaardig te zijn kun je je niet verschuilen achter een grotere groep..."

“Bij Lume staat de maand oktober in het teken van rechtvaardigheid; opstaan voor onrecht. Om dit zelf ook concreet te maken, ondersteunt Lume vrouwen in binnen- en buitenland bij projecten die hiermee te maken hebben. Dat doen we bijvoorbeeld door geld op te halen met allerlei toffe acties, events en producten in de webshop. Zo strijden we als Lume-vrouwen voor rechtvaardigheid! Maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat hebben geloof en rechtvaardigheid met elkaar te maken? Laten we eens kijken wat Jesaja hierover zegt.

De beelden van Jesaja

Jesaja was een profeet. Hij werkte in het koninkrijk Juda, een gebied in het land Kanaän. Hij gaf beelden en wijsheden van God door aan het volk, vaak om hen richting te geven in crisissituaties. In Jesaja 3 (NBV) lezen we wat Jesaja tegen de mensen in Juda wil zeggen:

[10] Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed, hij zal de vruchten plukken van zijn daden. [11] Wee de goddeloze, hem gaat het slecht, al wat hij doet wordt hem vergolden. [12] Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit, woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie leiders zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor.

[13] De HEER bereidt zijn rechtsgeding voor, hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen. [14] Zo luidt de aanklacht van de HEER tegen de oudsten en de vorsten van zijn volk: Jullie hebben mijn wijngaard in brand gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam. [15] Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar te mishandelen? – spreekt God, de HEER van de hemelse machten.

Je bent verantwoordelijk

In vers 10 en 11 spreekt Jesaja over ‘de rechtvaardige’ en ‘de goddeloze’ als een individu. Hiermee wil hij een appèl doen op iedereen persoonlijk: de verantwoordelijkheid om rechtvaardig te zijn en om te zien naar de armen en verdrukten, is dus niet iets waarbij je je kunt verschuilen achter een grotere groep. Jij bent zélf verantwoordelijk om rechtvaardig te zijn in je leven.

God van rechtvaardigheid

In vers 12-15 wordt het onrecht tegenover de armen kritisch onder de loep genomen. Hier lijkt het alsof vooral leiders (oudsten en vorsten) worden aangesproken. Het uitbuiten, mishandelen en bestelen van armen wordt hier streng veroordeeld. Vers 13: God kijkt naar wat eerlijk en rechtvaardig is en oordeelt hierover. Hij is dus een God van rechtvaardigheid!

Confronterend

Het einde van vers 14 raakt me: “… jullie hebben jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam”. Dit vers confronteert ons met het feit dat alles wat wij besteden aan overbodige luxe, wij (indirect) ontnemen van de armen. Hardop vraag ik mezelf af: durf ik te kijken naar hoe schuldig ik hierin ben? – en ik merk weerstand… liever denk ik daar niet over na.

Durf jij? 

Durf jij deze confrontatie met jezelf aan te gaan? Durf je te kijken naar onrecht en waarin jij te kort bent geschoten? Laat dit eens binnenkomen en laat je vuur voor rechtvaardigheid oplaaien! Want onze God is een God van rechtvaardigheid!

Hand in hand  

God leert ons dat christen zijn betekent: rechtvaardig zijn! Zo worden gelovigen ook vaak rechtvaardigen genoemd in de Bijbel (Mattheüs 25:37, Hebreeën 12:23, Psalm 1: 6, etc.). Geloof en rechtvaardigheid gaan dus hand in hand!”

Wat kun jij deze week doen om je in te zetten tegen onrecht? Kijk eens rond in je huis: welke overbodige luxe kun jij verkopen of weggeven om een ander iets te geven?