"Alle vertroosting komt van God. Hij troost ons in wat er gebeurt, zodat we dit zelf weer door kunnen geven.."

“Nu de regen tegen de ramen klettert, mis ik haar, verlang ik naar haar. In vroegere tijden werden hele rituelen aan haar gewijd om haar weer te kunnen aanschouwen. Ze werd vereerd als een god: de zonnegoden met hun vele benamingen: Ra, Sòl, Helios, Surya.

Aanbidden

Ook in de Bijbel lezen dat het volk van Israël afdwaalt en de zichtbare zon gaat aanbidden, in plaats van de ‘onzichtbare’ God:

“Hij bracht mij [Ezechiël] naar de noordelijke tempelpoort en daar zaten vrouwen te huilen om hun god Tammuz [de Babylonische god van de lente, die was gestorven door de hete zomer, maar in de lente als het groen weer uitbrak, weer tot leven zou komen]. “Hebt u dit gezien?’ vroeg Hij. Maar Ik zal u nog grotere gruwelen laten zien! Toen bracht Hij mij in de binnenste tempelhof en daar bij de deur, tussen de voorhal en het koperen altaar, stonden ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Here en met hun gezicht naar het oosten gekeerd de zon te aanbidden!” (Ezechiël 8: 14-16).

Pijn

Wanneer ik deze tekst lees, doet het pijn, dan voel ik iets van de pijn van God en Ezechiel. En toch… Als zonneaanbidster kan ik er met iets bij voor stellen. Wat gaat er veel van de zon uit: warmte, licht, vitamine D. Toch hebben haar stralen ook een schaduwzijde: extreme roodheid met pijn, blaren, vervelling of zelfs ziekte tot gevolg! Met teveel zon doe je je gezondheid geen recht. Sinds jaar en dag is daarom het advies: goed insmeren!

Dubbeldik

Geef mij daarom maar het Licht van de wereld, die zonder verbranding warmte, licht en vitamine HG geeft! Dit is het Licht waar wij recht op mogen hebben, zo lezen we in Johannes 1. Dit bijzondere Licht, waar de duisternis geen vat op heeft, is ons recht. Laat dit eens goed op je inwerken, smeer je er dubbeldik mee in!

Maar aan wie hem aanvaarden en in Hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstemming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren.” Joh. 1: 12-13.

regen, zon, licht, vrouw, lume

"Smeer je daar maar eens dubbeldik mee in!"

Weggestopt

Als we al – met mate- mogen genieten van Zijn zon, de te meer nog mogen we genieten van Zijn Zoon, als lichtend voorbeeld voor ons. Leef dus niet in het donker, want we zijn kinderen van het Licht (1 Tess: 5:5). Dat valt niet altijd mee, want sommige gebeurtenissen, fouten die ik maak, twijfels die diep in mij weggestopt zijn, kunnen tussen God, mij en de mensen om mij heen kunnen staan. Je kunt jezelf soms zo tegen vallen, of je raakt teleurgesteld in anderen. Hoe breek je uit die soms hardnekkige vicieuze cirkel?

In onze harten

Johannes en Paulus helpen ons op weg:

Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is. (Joh. 3: 21)

Want God Die gezegd heeft “Laat er Licht in de duisternis zijn”, heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat Zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht niet van onszelf, maar van God is. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw, wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig; wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek; wij worden terneergeslagen, maar staan telkens weer op.  (2 Kor 4: 6-9)

Weggedreven

Door Gods nabijheid te zoeken en zo te leren wat zijn wil is, mag ik steeds dieper ontdekken hoe ik in het licht mag leven; hoe ik mij mag vastgrijpen aan het Licht, opnieuw in het licht mag gaan staan, wanneer ik ben weggedreven van Zijn wil. Dit alles mag ik doen en leren vanuit Zijn kracht, zodat ik telkens weer mag opstaan. Opstaan, elke dag opnieuw en dan zoeken naar Zijn licht dat mijn weg beschijnt door te vragen om zijn vitamine HG. Net als de zon in Psalm 19 wandelt Hij de hele dag met ons mee.

Ze wandelt elke dag van het ene tot het andere eind van de aarde; alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.” Ps. 19:7

Klettert

Daar waar we de zon ’s nachts moeten ontberen, daar dooft het Licht van de wereld niet uit. In koude, angstige nachten geeft hij warmte en bescherming. In hete, zwetende nachten verkoelt Hij je met Zijn kalm-stromende, Levende water. Wat is dat mooi! Hij is dan zowel zon als regen. Als dan de regen weer tegen de ramen of in mijn ziel klettert, dan weet ik dat de Zon nooit ver is. Die schijnt altijd achter de wolken. Soms priemen de stralen er dwars door heen en vormen samen met de regen, een boog van kleuren! De regenboog als indrukwekkend teken van een eeuwigdurend verbond, die je influistert: Kom, raap jezelf bij elkaar, het is weer tijd voor een nieuw begin..

Weerspiegelen

Door uw Licht zien wij Licht (Psalm 36:10)  en dat licht mogen wij weerspiegelen naar anderen om ons heen: licht zijn in hun stortregens, ook wanneer we zelf nog omhuld zijn door miezerige buien.

Naar wie wil jij deze week Zijn licht weerspiegelen?