"Ineens zijn we zijn bang voor elkaar, bang voor onszelf en zelfs bang voor hulpverleners die ons met gevaar voor eigen gezondheid verplegen..."

“Mijn ego  is de laatste tijd  aan een flinke opbouw bezig, zo merk ik. Nog even en het stijgt zo hoog dat ik er bijna door ga vliegen. Het is ongelooflijk maar mijn persoontje kan kennelijk niet meer stuk, wat ik doe is geweldig en niets is verkeerd. De bewondering voor mij lijkt oneindig groot en is voelbaar vanuit alle lagen van de bevolking. Of het nou Jan met de pet is of de premier van dit land, iedereen denkt hetzelfde over. Ze is geweldig!!

Grootheidswaanzin

Waarschijnlijk begint er nu bij jou tijdens het lezen van dit schrijfseltje, enorm iets te jeuken en heb je het gevoel een stuk te gaan lezen van iemand die acuut bevangen is door grootheidswaanzin en thuishoort in de psychiatrie, waar zij overigens helaas nu niet kan worden opgenomen!

Keerzijde

Oké, misschien is mijn fantasie wat bloemiger, dan de realiteit, maar toch! De zorgverlener in dit land heeft nog nooit zoveel waardering ontvangen als nu. Een nieuw tijdperk lijkt aangebroken. Maar er blijkt ook een keerzijde aan al die bejubeling te zijn. Duidelijk minder mooi en keihard. Een werkelijkheid, die pijn doet en die in elk geval mijn ego met een klap in elkaar liet storten. Dat is overigens geen ramp, want de meeste mensen met een groot ego zijn ook oneindig vervelend, dus daar kan ik wel mee leven.

Kom niet te dichtbij

Nee, ineens confronteert diezelfde jubelende menigte mij met een even zo aanwezige werkelijkheid namelijk… vermijding!  Kom niet te dichtbij, blijf weg want je bent een potentieel gevaar, een bedreiging voor mijn veilig ingerichte leven. Uit de buurt blijven of anders blijven wij wel uit jouw buurt.

Werkelijkheid

Vermijding, ontlopen, met een boog om elkaar heen, geen aanraking, geen zoen, geen hand. De mens door onze liefdevolle God geschapen om in relatie en liefde met elkaar en te leven lijkt niet meer te kunnen bestaan. Ineens zijn we zijn bang voor elkaar, bang voor onszelf en zelfs bang voor hulpverleners die ons met gevaar voor eigen gezondheid verplegen. Een nieuwe barre werkelijkheid, anno 2020.

Van alle tijden?

Maar is het wel zo nieuw?! Is deze bijna schizofrene gedachtegang van bejubeling en vermijding tegelijkertijd, niet gewoon iets totaal menselijks en van alle tijden? En ineens voel ik een diepe verbintenis met Jezus. Want maakte Hij gedurende Zijn Leven op aarde niet hetzelfde mee? Tijdens Zijn hele aardse leven liepen de mensen achter Hem aan.

Zo fanatiek

Met duizenden tegelijk bejubelden ze Hem, hoopten zij op Zijn wonderbaarlijke genezingen. Stonden ze versteld van Zijn wijsheid en wilden alles van Hem leren. Zweerden zij trouw aan Hem door de doop. Maar zo fanatiek als ze Hem volgden, zo fanatiek wezen ze Hem ook af. Dan heerste er angst en boosheid wanneer Hij in hun buurt kwam. “Ga weg, je hoort hier niet”.  Wij hebben ons veilige leven en dat willen we graag zo houden.  “Weg met Jou, je komt te dicht bij!”

Aanbeden en uitgekotst…

Corona, Women, Lume

"Leef door jezelf te geven..."

En plotseling begrijp ik een heel ietsjepietsje hoe verwarrend het voor Jezus moet zijn geweest. Om misschien vandaag aanbeden te worden, om vervolgens morgen uitgekotst en uiteindelijk zo gehaat te worden dat Zijn dood er op volgde.

Relatie

Maar Hij deed het met Liefde! Waarom? De reden is ons waarschijnlijk bekend. Hij wilde sterven zodat wij in een hernieuwde Liefdevolle relatie  met Hem en elkaar kunnen leven!  Die realiteit mag nooit door welk virus dan ook verloren gaan. Die Liefde mag nooit overwoekerd worden door angst voor jezelf en elkaar.

Kies

Mijn uitdaging voor jou is dan ook: Ga voor nabijheid en relatie, laat het in deze tijden van angst niet verloren gaan. Leef door jezelf te geven. Zoek naar vormen waardoor je jouw naasten kan laten voelen dat je nabij bent. Kom uit je comfortzone en doe iets dat je anders misschien nooit zou doen, maar leef van, door en in relatie met de ander.

  • Koop een extra straatnieuws
  • Breng een tas boodschappen naar de voedselbank
  • Lach tegen de mevrouw die met een grote boog om jou heen door de supermarkt loopt.
  • Zie om naar het kind dat thuis in de verdrukking raakt.
  • Vergeef je man voor de misschien wel 1000ste keer

Misschien word je bejubeld , misschien als raar of gevaar bestempeld. Maar doe het voor Hem die volledig 100% liefde en relatie is.