"God gebruikt jou precies zoals jij bent. En Hij brengt mensen op jouw weg die het Woord juist van jou aannemen..."

In deze driedelige serie over het delen van je geloof zijn we, na verlangen en vertrouwen, nu aanbeland bij het onderdeel vaardigheden. Want ja, je moet toch wel iets zeggen over HOE je het dan aanpakt? Het belooft een buitengewoon interessant onderdeel te worden, want toen ik me bedacht wat dan goede vaardigheden zouden zijn, kwam ik tot de conclusie dat het vooral dingen zijn waar ik totaal niet goed in ben.  

Want ja, dan denk je toch al snel aan dingen als: goed luisteren naar de ander, niet te snel gaan, zorg en aandacht hebben voor de ander. Nou, ik kan jullie het volgende vertellen. Ik ben best wel een stuiterbal. Er mankeert nog wel het een en ander aan mijn luistervaardigheden. Ik heb niet zoveel geduld namelijk. En ik ben een supersnelle denker die vaak denkt: waarom snappen mensen dit niet gewoon? En o ja, echt attent ben ik ook niet en ik vergeet van alles. Zo, dat is eruit.   

Het hangt niet van jou af 

Als het van mij af zou hangen zouden mijn evangelisatiepogingen dus niet zo bijzonder succesvol zijn, vermoed ik. En toch werkt het, toch worden mensen nieuwsgierig en komen ze tot geloof. Waarom? Omdat God mij gewoon gebruikt zoals ik ben. God weet dat jij een flapuit bent, zei een lieve vriendin tegen mij. Daarom als Hij een boodschap de wereld in wil hebben, legt Hij hem op jouw hart. Hij weet dat je het gaat delen en er niet eindeloos kritische gedachten op loslaat of jan en alleman toestemming gaat vragenIk moet er nog steeds om glimlachen. God weet ook dat ik een denker ben, daarom krijg ik ook relatief vaak denkers op mijn weg: mensen met een filosofische inslag, (hoog)sensitieve of (hoog)begaafde mensen.  

En als God je gebruikt, dan gebeurt er iets bijzonders. Een tijdje geleden moest ik preken en ik liep die dagen aardig te stuiteren van de stress op mijn werk. Tot ik begon te spreken, toen was er volledige rust in mij en kracht in het Woord dat ik mocht delen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zien mensen dat God aan het werk is. Dan zien ze dat dit niet van mezelf is. Dat is mooi toch? Als ik schrijf, gebeurt er ook zoiets. Mensen geloven nooit dat ik een stuiterbal en chaoot ben, omdat ik als ik schrijf en spreek zo doelgericht en geordend overkom. Maar dat ordenen heb ik juist geleerd om mijn vele gedachten op een rijtje te krijgen. En God gebruikt dat!  

Dus voordat ik een paar tips met jullie ga delen, weet dit:  God gebruikt jou precies zoals jij bent. En Hij brengt mensen op jouw weg die het Woord juist van jou aannemen. Omdat ze jou kennen en zien wat God doet in jouw leven.  

Hoe deel ik mijn geloof 

1. Wees gewoon jezelf 

In alles wat je doet, doe je zelf niet mooier of beter voor. Doe niet alsof je een modelgelovige bent en alles weet. Dat werkt echt averechts. We denken vaak dat we anderen enorm moeten overtuigen van hoe gaaf het leven met Jezus is. Maar echt, dat komt alleen over als dat ook echt is zoals jij het ervaart. Ervaar je God in kleine dingen, deel dan ook kleine dingen. Ervaar je Hem soms niet, maar is het een enorme troost voor jou te weten dat Hij er toch is? Vertel dat dan. Kom gewoon zoals je bent en deel iets met de ander van wat God deed in jouw leven en in het leven van de ander wil doen.  God werkt in jouw kwetsbaarheid, meer dan in jouw kracht. Zijn licht schijnt daardoor heen.   

Rianca Evers, Lume, vrouw, delen

"Er mankeert nog wel het een en ander aan mijn luistervaardigheden."

2. Blijf bij de kern   

Als er ruimte is om het evangelie te vertellen, probeer dan niet het volledige leven van Jezus te delen of de hele bijbel te quoten. Mensen die Jezus nog niet (goed) kennen, moeten eerst nog leren melk drinken, zoals de bijbel dat zo mooi zegt. Ze kunnen nog geen vast (geestelijk) voedsel aan. 

Dus één stapje tegelijk. Wat kan helpen is voor jezelf de kern van het evangelie te verwoorden: waar gaat het voor jou in essentie over? Wat betekent Jezus voor jou?  Wees daar wel duidelijk over. Als je op voorgaande vragen geen antwoord weet moet je misschien nog even wachten met delen en eerst voor jezelf antwoorden zoeken. Je kunt de ander niet helpen als je voor jezelf niet weet hoe het zit. Je kunt alleen delen als jezelf gevuld bent.     

3. Luister en vertrouw 

Luister boven alles naar God en wat de Heilige Geest op je hart legt. Houd je ogen en oren open en vraag God wat Hij wil doen vandaag, in dat contact met die ene vriendin of die buurvrouw. Vraag of Hij mensen op je weg wil brengen vandaag. Hij zal het je laten zien en een ingang geven, als je er oprecht naar zoekt.  

Luister ook goed naar de ander. Wat houdt hem/haar bezig? Waar komt de interesse voor het geloof vandaan of waarom is er juist veel weerstand? Wees benieuwd, er zit altijd meer achter. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat de felste critici vaak negatieve ervaringen hebben met God of met de kerk. Heb daar oog en oor voor.   

4. Schiet niet met hagel 

Veel mensen delen algemeenheden uit, bijvoorbeeld bijbelteksten, standaardverhalen of een ingestudeerd stukje. Niet doen! Dit heeft geen enkele zin. Je laat daarmee alleen zien dat je niet oprecht geïnteresseerd bent in de ander, dat je jouw eigen verhaal belangrijker vindt. Ook kan de ander zo niet iets zien van wat God doet in mensenlevens.  

Blijf wel bij de waarheid. Het evangelie is geen etalage met hapklare geloof-snacks. De waarheid is wel universeel, de kern van het evangelie is altijd gelijk. Dat schreef ik hierboven al. Maar de betekenisgeving, hoe iemand dit ervaart in zijn/haar leven, is steeds anders. Probeer het dicht bij het hart van de ander te brengen en realiseer je dat diegene het waarschijnlijk heel anders ervaart dan jij.    

Bijbel, licht, Lume

"In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, volmaakte liefde verdrijft de angst

5. Deel kleine bemoedigingen  

Laat ook na het gesprek af en toe weten dat je aan de ander denkt, bijvoorbeeld met een kaartje of pakkende quote, een klein cadeautje of gewoon een belangstellende vraag. Niet alles hoeft gelijk een geestelijke boodschap te bevatten, het simpele feit dat je moeite doet voor de ander om iets van Gods liefde door te geven, betekent voor de ander al heel veel. Overdrijf het niet, geef mensen ruimte om na te denken, en God om Zijn werk te doen in de ander.  Forceer niet.  

Enne dames… hier is ook wel wat verschil tussen mannen en vrouwen. Met name vrouwen waarderen dit erg, mannen voelen zich eerder onder druk gezet. Dus misschien bij mannen maar niet doen, tenzij je gericht iets op je hart krijgt.  

6. Sta open voor vragen 

Veel mensen hebben vragen over het geloof. Soms hele open vragen, soms kritische vragen. En dat is goed, vragen zijn een teken van belangstelling, van honger naar meer. Dus sta altijd open voor vragen. Soms is dat spannend, ben je misschien bang dat je het antwoord niet weet. Dat geeft niks! Zeg het gewoon of beter nog: ga samen op zoek naar het antwoord! Daarmee sluiten we af waar we begonnen: probeer niet een modelgelovige te zijn. Wees gewoon jezelf. Durf kwetsbaar te zijn, want juist dan kan God jou gebruiken.  

Ik hoop dat deze serie je heeft geholpen om het verlangen, vertrouwen en de vaardigheden te vinden die je nodig hebt om je geloof te delen met mensen om je heen. Behoefte aan meer tips en inspiratie? Blijf Lume volgen, ook voor workshops over dit thema. Ik wens je Gods zegen toe bij het delen van je geloof. En het mooie van het delen van je geloof is dat je door te delen niet minder krijgt, maar meer!  

Lieve groet, Rianca      

 

Ps. Meer lezen over dit thema in de bijbel? Hier een overzichtje van teksten die mij hielpen:  

  1. Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. 2 Korinthe 4:7 
  2. Maar de Here antwoordde telkens weer: Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. 2 Korinthe 12: 9 
  3. Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die geloven gered worden. Romeinen 1:16 
  4. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft – Joh. 7: 38  
  5. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, volmaakte liefde verdrijft de angst – 1 Joh 4: 18 
  6. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig – 1 Joh 4: 12 
  7. Als Ik bij de Vader ben, zal ik mijn Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Joh. 15:26 
  8. Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie – Joh. 15:4   
  9. Toen ik voor het eerst bij u was, kwam ik dan ook niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekend gemaakt – 1 Kor.2:1