"Stille Zaterdag zindert van belofte… de belofte dat het Licht komt en overwint!"

Ook ons leven hier en nu kan voelen als zo’n tussenfase. Ja, we weten dat Jezus de duisternis overwon, maar soms voelt het in ons eigen leven helemaal niet zo… Herken je dat? Dat je verlangt naar licht, naar verlichting, omdat het leven donker voelt… of is?

Kom tot rust mijn ziel…

Juist als je dat misschien zo ervaart, wil ik je de troost toewensen die Stille Zaterdag ons biedt. Hoe onzeker je leven misschien soms voelt… we hoeven niet in onzekerheid te leven of het ooit goedkomt… Want juist wat er ná deze Stille Zaterdag gebeurt, leert ons: het komt goed! Om met de woorden van Psalm 116 vers 5 tot 7 te spreken: “De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de Heer beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer is je te hulp gekomen.”

Dat is het glimpje licht, de hoop, waar je je aan mag vasthouden als je tastend, zoekend door het leven gaat. Stille Zaterdag zindert van belofte… de belofte dat het Licht komt en overwint! Ik hoop dat die belofte jou vandaag rust mag geven.

Drie uur verduisterd
Jezus schreeuwt het uit.
Maar als je goed luistert,
klinkt het licht het luidst,
terwijl het duister, fluistert…*

Dat is onze bestemming

Jezus is het Licht voor de wereld. En ook dáárin mogen wij Hem volgen. Dat is ónze bestemming in deze tussenfase: we mogen getuigen van het Licht dat overwon en straks terugkomt… Ik kijk reikhalzend uit naar dat moment dat zo mooi staat beschreven in Openbaringen 21 vers 3 en 4:  “Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”  Wat een dag zal dat zijn! Lied 818 van Opwekking bezingt dat ook zo mooi, luister het eens vandaag… Ik kijk uit naar die dag… jij ook?

* Dit prachtige gedichtje is geschreven door Anne Doornkamp.