“In de Bergrede spreekt Jezus de zegen uit over iedereen die heel gewoon is en zijn gebreken niet wegmoffelt.”

Als ik in de spiegel kijk, zie ik…. hm, niet veel bijzonders eigenlijk. Blond haar, wat overtollige kilo’s, vlekkerige huid. Een vrouw van veertig die er uit ziet als een moeder.

En als ik verder kijk, naar binnen toe, zie ik ook niet veel soeps. Iemand die soms bot uit de hoek kan komen, nogal eigengereid is, iemand die meer aan zichzelf denkt dan aan haar medemens in nood.

Maar ik zie ook – gelukkig maar – een vrouw die positief in het leven staat, met stralende ogen en vaak een vriendelijk woord voor de mensen om zich heen.

Eigenlijk zie ik, als ik het samenvat, een heel gewoon mens in de spiegel, met gebreken én sterke punten. Ach ja, we hebben allemaal wat.

Team Jezus 

De twaalf mannen die Jezus uitzocht om Zijn volgelingen te worden waren óók gewone mensen. Geen zonen van vooraanstaande of bekende mensen. Geen rijkeluiskinderen. Gewoon jongens uit Galilea, Zijn broers misschien, mannen uit het dorp, vissers, gewone harde werkers, allemaal met hun eigen sores. Samen vormden zij team Jezus. Ze trokken er op uit, gingen op pelgrimstocht, vertelden het goede nieuws aan wie het maar wilde horen. Ze waren een zegen voor de mensen om hen heen.

Wie zit er bij jou in het team?

En jij? Met wie vorm jij een team? Wie zit er bij je in de kerk, of op de kring? Zijn dat ook gewone mensen, met hun mooie en sterke kanten, maar ook met hun zwakheden en gebreken, hun zorgen en problemen? Net als jij dus?

Zouden jullie elkaar hebben uitgekozen? Of heeft God jullie gewoon elkaars pad laten kruisen en heb je het met elkaar te doen? Trek je samen op om Jezus te volgen en een zegen te zijn voor de mensen om je heen?

Gelukkig ben je!

In de Bergrede, een van mijn favoriete gedeeltes in de Bijbel, kun je lezen hoe Jezus de zegen uitspreekt over iedereen die heel gewoon is en die zijn gebreken niet wegmoffelt. Zalig de armen van geest, zalig de vervolgden, zalig de treurenden. Gelukkig ben je, als je je hand op durft te houden of als je de hulp van anderen in durft te schakelen, omdat je het allemaal niet meer overziet, omdat je het niet redt in het leven.

Kijk maar in de spiegel

Dus hoeveel zorgen en problemen je ook hebt, hoe gebrekkig en gewoon je ook bent: er is plek voor jou in Jezus’ team. Hopelijk vind je God, en kun je rust vinden en Zijn licht en liefde uitstralen.

Vier met je team dat je onderdeel bent van Gods volk. Wees blij dat Hij jou heeft uitgekozen. Durf je samen kwetsbaar op te stellen, durf je gebreken ten toon te stellen. Je bent zalig, gezegend, gelukkig, met al je gebreken. Kijk maar eens in de spiegel. Zie je daar dat kind van God? Voor jou is het Koninkrijk der hemelen! Ga je mee op pelgrimstocht?

Deze blog is geïnspireerd op een preek van Hans-Jan Roosenbrand, voorganger in de Immanuelkerk in Delft.