“Ze keek me aan met ogen waar de hoop uit verdwenen was.”

“Als arts in Delhi werkte ik jarenlang met mensen die leven met HIV/aids. Samen met mijn collega’s zorgde ik onder andere voor de hijras, zij identificeren zichzelf als transgender. Hijras zijn onderdeel van de geschiedenis van India. Ze zijn geboren als man, maar kleden zich als vrouw. Vaak zijn ze gecastreerd. Ze leven in groepen, afgescheiden van andere mensen. De Indiase overheid erkent hijras als mensen van het derde geslacht.”

Transgenders 

“De transgenders of hijras leven aan de rand van de samenleving in India. De meeste van hen zijn verstoten door hun families. Velen zijn arm en kunnen moeilijk werk vinden. Vroeger kwam ik bijna niet in aanraking met hijras, behalve als ik ze zag bedelen bij een stoplicht of op het station. Pas toen ik arts werd, kwam ik in contact met hen en leerde ik hen zien als individuen. Ik leerde onder andere dat hijras een hoger risico hebben om aids te krijgen, doordat het percentage mensen dat besmet is met HIV in deze groep erg hoog is. Hierdoor vallen zij nog meer buiten de samenleving.”

De hoop was uit haar ogen verdwenen 

“Ik weet nog dat ik eens naast het bed van een hijra zat; zij was net opgenomen in de kliniek waar ik werkte. Ze had aids en was erg ziek. Haar medicatie had ze al dagen niet ingenomen. Ze keek me aan met ogen waar de hoop uit verdwenen was. Het leek alsof ze geen wil meer had om te leven, en het al had opgegeven. Dit moet vast de reden zijn geweest dat ze haar medicijnen niet meer nam.”

Afwijzing en isolatie 

“Terwijl ik naar haar keek, besefte ik dat mijn rol als arts niet alleen was om haar ziekte te behandelen, maar ook om haar te helpen weer zin in het leven te krijgen! Maar hoe je dat bij iemand die met zoveel afwijzing en isolatie te maken heeft gehad?”

Gemaakt naar Gods evenbeeld 

“Mijn christelijke geloof leert me dat elke persoon is gemaakt naar Gods evenbeeld. Deze waarheid helpt me om niet de verschillen tussen mij en de ander te zien, maar juist te kijken naar wat we gemeen hebben! We zijn allebei gemaakt naar Gods evenbeeld. Het voorleven van deze waarheid betekent voor mij dat ik iedereen dien en respecteer, dus ook de hijras die opgenomen worden in onze kliniek.”

Ze lachte tijdens het ziekenhuisbezoek 

“Welke impact dit geloof heeft op de persoon die ik mag dienen? Dat ontdekte ik in de dagen die volgden. De gezondheid van deze vrouw verbeterde. Ik kon het in haar gezicht zien toen ze naar me lachte tijdens een ziekenhuisbezoek. Ik zag in haar ogen dat ze weer hoop had!”

Waardevol leven 

“Iemand zag hoe waardevol ze was, iemand zorgde voor haar, iemand geloofde in haar. Weten dat je leven kostbaar is kan de zin in het leven terugbrengen. Ik heb het bewijs hiervan gezien bij zo veel patiënten! Vooral bij de transgenders die ons team mocht helpen.

In een wereld vol verschillen, mogen wij mensen zijn die God zien in íedereen!”