"We bidden en vasten en geloven dat God bevrijding en behoud geeft van het corona-virus..."

“Met mij en de mensen om mij heen gaat het goed. Wel zit ons land door de lock down compleet op slot. Juist nu wil ik je bemoedigen met de woorden uit Jeremia 29:11:

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

Geen angst, maar eerbied

Gods kinderen zouden niet bang moeten zijn. In plaats daarvan mogen we eerbied hebben voor de alwetende God. Hij kent ons gisteren, ons vandaag en onze toekomst. Wees sterk in God en in Zijn kracht en macht (Efeziërs 6:10).

Geestelijke boodschappen

Op onze televisie en radio hoor je nu veel geestelijke boodschappen; een bemoedigend woord en gebed. Dat is voor de kerken hier de manier om de mensen te bereiken, ook voor onze kerk. Ons kerkverband maakt ook plannen om hulp te sturen naar de lokale kerken en hun leden, maar dat is een uitdaging, want alles is gesloten en je mag niet zonder overheidstoestemming de weg op. Het is nu aan de overheid om manieren te vinden om mensen en ouderen in nood te helpen. Dat gebeurt ook al wel; zo worden er vis en bonen uitgedeeld. Maar die hulp wordt geboden vanuit politieke belangen, niet vanuit het geestelijke…

In dit alles wil ik me vasthouden aan Gods belofte. We bidden en vasten en geloven dat God bevrijding en behoud geeft van het corona-virus. En we blijven elkaar bemoedigen.

Bijbelse bemoediging

Zo delen we via whatsapp veel Bijbelteksten met elkaar. Zoals:

 • Romeinen 8:28: ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’
 • .
 • Psalm 73: 25-26: ‘Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.’
 • .
 • Psalm 79:9: ‘Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.’
 • .
 • Jeremia 29:11-14:Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de Heer – en ik zal in je lot een keer brengen.’
 • .
 • Jesaja 43: 1-10: ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je… (vers 1 en 2)
 • .
 • Jesaja 41:10: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
 • .
 • Jozua 1:6-8: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.

In control

In deze tijd komen er allerlei menselijke gevoelens naar boven, maar ik weet dat God alles onder controle heeft. Hij is alwetend, heeft alle kracht en niets is voor Hem een verrassing. Alles staat onder Zijn autoriteit en Zijn doel. Vanuit Zijn voorziening staat Hij toe dat dit alles gebeurt, met als doel om Zijn autoriteit in de schepping te laten zien. Dit bemoedigt mij en ook deze tekst uit Filippenzen 4:6-7:
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”

"In deze tijd komen er allerlei menselijke gevoelens naar boven, maar ik weet dat God alles onder controle heeft..."

Vertrouwen

God is in control, vertrouw daar maar op. Ter bemoediging wil ik graag deze verzen nog met je delen:

 • > God geeft en neemt leven: Genesis 2:17 en Job 1:21
 • > God regeert over elke gebeurtenis in het leven. Hij geeft gezondheid aan de één en ziekte bij de ander:. Deuteronomium 7:15, 28:27. Hij geeft voorspoed en beproevingen: Amos 3:6, Jesaja 45:7.
 • > God regeert over ons leven, vanaf onze conceptie: Psalm 139:16 en Galaten 1:15.
 • > God regeert over de naties: Psalm 22:28, 66:7 en Handelingen 17:26.

Houd stand en geloof in de beloftes van God, zoals je daarover mag lezen in Numeri 23:19, Jesaja 40:28-31, Psalm 91:7, 10,11, 14-16 en Psalm 121.

Ik wens jullie allemaal Gods zegen in deze beproevingen. God heeft alles onder controle. Wees niet bang want God is met jullie.