"Ondanks dat mijn mening over gebed en de rol van de Heilig Geest sinds mijn jeugd is veranderd, was er tijdens de gebedsbijeenkomst toch een klein botsing..."

Voorovergebogen zit ik op een wiebelig houten stoeltje en luister met gesloten ogen en handen. Ik hoor hoe de Heilige Geest wordt uitgenodigd om te komen te midden van deze groep bidders. Aanvankelijk is de toon vriendelijk en rustig maar naarmate de bijeenkomst vordert wordt er meer dwingend gesproken. Bevelend. Mensen beginnen te roepen, te schreeuwente spreken in tongen, strekken hun armen omhoog en lopen gepassioneerd heen en weerGod wordt gevraagd Zijn Glorie aan ons te openbaren. Welkom. Dit is een Egyptische gebedsbijeenkomst.  

Ongemakkelijk 

Ik voel me ongemakkelijk. En dat komt – denk ik- door twee dingen. Ten eerste voel ik me ongemakkelijk bij de vorm van het gebed. Deze stijl van bidden ver weg lijkt te staan van de ‘eerbiedige’ gebedshouding die ik tijdens mijn jeugd leerde. Als jong meisje zat ik veelal stil, friemelend aan mijn jurkje met gesloten ogen en gevouwen handen te luisteren naar het gebed van de predikant. Ten tweede voel ik me angstig omdat ik me herinner hoe er in mijn jeugd terughoudend werd gesproken over de rol van de Heilige Geest in ons geloofsleven. Zo leken de gaven van de Geest alleen voor de vroege kerk en was de geestelijke wereld vooral een gevaarlijke wereld. Want een misstap van hemelse macht naar demonische kracht was gemakkelijk gemaakt.  

Wereldbeeld

In ieder mens zitten diepe overtuigingen die onderdeel zijn van wie we zijn en die invloed hebben op hoe we naar de wereld kijken. Iedereen heeft zulke overtuigingen, ze komen voort uit je ‘wereldbeeld’ (worldview). Je wereldbeeld geeft je focus in je leven en bestaat uit aannames – die al dan niet waar zijn – over de wereld waarin we leven. Je wereldbeeld vormt je overtuigingen en daarmee je gedrag. Wellicht heb je wel eens dat je in een situatie komt waarin dingen gebeuren die je niet begrijpt? Of dat je in een kerkdienst komt waar dingen gebeuren die je vreemd zijn? Dat is het moment dat je wereldbeeld kan worden getriggerd. Dan worden je overtuigingen wellicht aan het wankelen gebracht en vraag je je wellicht af wat juist is. 

Een kleine botsing

Ondanks dat mijn mening over gebed en de rol van de Heilig Geest sinds mijn jeugd is veranderd, was er tijdens de gebedsbijeenkomst toch een klein botsing met de diepe wortels van mijn wereldbeeld. Ik voelde me onzeker en angstig. En ik ging afkeuren zonder dat ik precies wist wat er gaande was. En ik herinner me ook andere situaties. Ik kan wel door de grond zakken als ik aan mijn betweterig houding van tien jaren geleden terugdenk. Hoe gemakkelijk keurde ik dat af wat ik niet kende. Omdat ik angstig was om op ontdekkingstocht te gaan. Angstig voor wat anderen van mij en mijn veranderde mening zouden denken. Angstig om te stoeien met de overtuigingen die uit mijn wereldbeeld voortkomen. En ook uit angst voor Gods oordeel, want wat als ik fouten maakte?

kerk, Lume, geel,

"Af en toe gaat mijn alarmbel af en begrijp ik niet dat wat ik zie..."

Alarmbel

En nog steeds merk ik dat er zo’n grote alarmbel in mijn binnenste zit die afgaat bij nieuwe ervaringenMaar nieuw of anders is niet altijd fout. Want hoe ik denk dat de kerk in elkaar zou moeten zitten of wat God van ons vraagt is niet per se de juiste of enige manierDaarom probeer ik mijn wereldbeeld én mijn overtuigingen met een korreltje zout te nemenOverigens lukt dat niet altijd.

Uitbundig 

Tegenwoordig kom ik vaker in kerken en bijeenkomsten met een andere culturele achtergrond. Er wordt uitbundig gedanst, hardop door elkaar heen gebeden wordtvrouwen die de samenkomst leidenkinderen doen mee aan het avondmaal en mensen worden genezen in Jezus naam. 

Ik leer en geniet 

Af en toe gaat mijn alarmbel af en begrijp ik niet dat wat ik zie. Soms besluit ik na gebed en onderzoek dat ik iets niet passend vindtMaar vaker zie ik dankzij die diversiteit aspecten van Gods karakter die ik nog niet kende. Leer ik van wat ik ervaar. Vergroot ik mijn kennis van God door mee te doen in andere culturenChristenen over de hele wereld vormen samen Zijn Koninkrijk hier op aarde, vormen samen de bruid van Christus. Leer en geniet van de diversiteit in Zijn Koninkrijk. Wees niet bang om samen met God te ontdekken hoe Zijn wereldwijde Koninkrijk eruitzietHij is erbij

Alle volken

‘Daarna zag ik een groep mensen die zó groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid: “Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit, en dankzij het Lam!”
 – Openbaring 7 

En jij? Wanneer was de laatste keer dat jouw wereldbeeld aan het wankelen werd gebracht? Waardoor werd dat getriggerd?