"God roept ons continu op: Hou van mij, hou van je naaste als van jezelf, zorg voor de ander. Die zorg en betrokkenheid voor de ander kun je alleen uitleven als je ‘er bent’."

“De betekenis van het woord wereld is groter dan alleen de aarde (zie mijn blog van vorige week). In de Bijbel wordt ook wel het woord kosmos gebruikt: Het omvat alles. Niet alleen de schepping, maar ook de huizen, steden en vooral de manier van omgaan met elkaar, de systemen die de mensen hebben uitgedacht, ingericht en vormgegeven. ‘Het geheel van menselijke beschaving’, beschrijft Wikipedia.

Een nieuwe lading

De eerste keer dat het woord wereld voor komt in de Bijbel, is in het gebed van Hannah in 1 Samuel 2:8. En als je de betekenis van het woord wereld in die tekst tot je laat doordringen, krijgen deze woorden opeens een nieuwe lading: Van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop Hij de wereld heeft vastgezet.. Hannah legt uit dat het fundament van de aarde door God is gemaakt en dat Hij de wereld daarop heeft vastgezet. Met andere woorden; de wereld – ons denken, onze beschaving, onze systemen – mogen rusten op de fundamenten van God. Wat is Zijn fundament? Dat is wie Hij is en van waaruit Hij beweegt: liefde.

Waar draait het om?

Helaas snapten de mensen het niet. In de verhalen van de Bijbel zie je het keer op keer beschreven. De systemen bouwden zich verder, sloten mensen in, buitten hen uit en draaiden hen vast. Het draaide alleen maar om nog meer willen hebben en nog meer willen zijn. Helaas gaat dit vaak ten koste van anderen, het tegenovergestelde van de liefde zoals God voor ogen heeft.

Messscherp

Johannes legt dit in 1 Johannes 2 vers 16 messcherp uit. Alles wat uit de wereld komt is slecht en moet je je verre van houden. Heeft hij het dan over mensen? Nee, hij bedoelt dat het in de wereld draait om de manier waarop mensen denken en hoe ze daar uiting aan geven: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. In gemakkelijker woorden: alles waar je lichaam naar verlangt, wat je aan spullen wil hebben en hoe belangrijk je wil zijn. Laat dat niet je drijfveer zijn, daar gaat het niet om, en houd afstand van die manier van denken.

Een hogere weg

In Matteus 5 zegt Jezus dat Zijn vrienden het licht van de wereld zijn. Wil je een licht goed zien, is er afstand en ruimte nodig. Waar het zout juist aanwezig moet zijn op de aarde, moet het licht afstand nemen tot de wereld. Afstand tot die manier van denken, doen, willen en verlangen. Het gaat om Zíjn gedachten, Zijn willen en verlangen, Zíjn fundament. Jezus liet een andere manier zien, die haaks op de wereld staat. Zijn manier is liefde, onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke, op de ander gerichte liefde.

Om over na te denken:  Waardoor wordt jouw denken beïnvloed?

Dit is deel 3 uit een vierluik. In deze vierluik ontleedt Mira de tekst uit Mattheüs 5: 13: U bent het zout van de aarde… U bent het licht van de wereld. Volgende week het laatste deel!