"Afgelopen maanden verliepen voor mij persoonlijk niet als verwacht... Ik grijp me dit jaar daarom extra vast aan de belofte van Kerst..." (Foto: PicturePlans)

“Kerst staat weer voor de deur. Heel eerlijk ben ik niet zo van de verplichte feestdagen. Het gevoel het leuk te moeten hebben, maar tegelijk de gebrokenheid en eenzaamheid in de wereld zien. Dit maakt mij soms eerder weemoedig dan blij. De achterliggende boodschap van kerst daarentegen heeft voor mij een heel andere betekenis. Kerst herinnert mij aan Gods wonder voor de gehele mensheid: God, die Zijn zoon stuurde tot redding van alle mensen. Tot redding voor jou, tot redding voor mij. Waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan, hoe je er nu ook bijzit, Jezus is voor jou gekomen! En nog mooier: Zijn eerste komst was niet Zijn laatste komst! Hij zal terugkomen om Zijn kinderen tot zich te nemen, te regeren, te genezen en alles wat ooit gebroken was, wordt geheeld. Zijn Licht zal schijnen! Als dat geen kerstboodschap is?

Niet als verwacht

Juist dit jaar heb ik het nodig om me vast te houden aan die belofte van Kerst; Afgelopen maanden verliepen voor mij persoonlijk niet als verwacht. Ik had dit najaar veel fysieke klachten, meer dan verwacht. Gelukkig kon ik, ondanks al deze fysieke obstakels, De Lume Sprekers Academy’ toch afronden. Ik geloofde stellig: ‘Als God mij roept, dan gaat Hij de kracht geven om vol te houden’. En deze kracht gaf Hij! Ik heb het volgehouden en kijk uit naar wat God hier doorheen gaat bewerkstelligen.

Nog meer geheimen

Gods kracht had ik ook nodig na het afronden van de Academy, want wat er gebeurde na de uitzending van het EO-programma ‘De Verandering’ had ik nooit verwacht. In deze uitzending deel ik mijn levensverhaal, waarin misbruik een grote rol speelt. Kort na de uitzending werd ik gebeld. Door dit telefoontje kwamen er nog meer geheimen over mijn eigen misbruik aan het licht. Ik was in shock, maar tegelijk voelde het als een verlossing van lasten. God had werkelijk alles aan het licht gebracht door dit programma in het licht van bevrijding te zetten. Hij gebruikte het programma tot heling voor mijzelf maar ook voor anderen. ‘De Verandering’ bracht werkelijk verandering teweeg. Wat een zegen! Daar bovenop kwam de zegen dat mijn levensverhaal ook gedeeld wordt in het christelijke vrouwenblad EVA (nr. 1 van 2024). Met de wens dat Zijn Licht door alle gebrokenheid heen mag schijnen. Wow, ondanks alle diepe wonden, een cadeau van boven!

Boodschap vol belofte en hoop

Zoals ik in mijn eigen leven heb en mag ervaren, zo zal alles wat in deze wereld in het duister is aan het Licht gebracht worden. In Johannes 1 vers 5 staat dat zo mooi: Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Is het niet nu, dan wel in de toekomst. Daar mag jij ook op vertrouwen. Ik ben er van overtuigd dat er recht gedaan wordt aan jouw gebrokenheid, jouw eenzaamheid, jouw pijn. Ik weet uit ervaring dat dit niet altijd op de manier gaat zoals we het zelf bedacht zouden hebben. Ook ikzelf snap zeker niet alles wat mij is overkomen en overkomt. Maar door vertrouwen heb ik mogen ontdekken dat Zijn manier voor mij de beste manier is. Daar waar ik het plaatje niet kan overzien, richt Hij zich op de uitkomst!

Een tijd vol gerechtigheid

Net zoals we met Kerst mogen gedenken dat Jezus naar deze aarde kwam tot redding voor alle mensen, zo mogen we in deze donkere tijd ook vooruitkijken. Verwachtend uitzien naar Zijn terugkomst, een tijd vol van gerechtigheid. Zo als dat ook zo mooi staat in Openbaring 21:4-4 (NBG 51): “En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”. En Hij zeide: “Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig”.

Laat dit jouw bemoediging zijn!

Dwars door mijn hoge berg van zorgen mocht ik weer die diepe rust vinden bij Hem en kan ik opnieuw getuigen van een God die ziet. Steeds weer werd en word ik bepaald bij het Licht, Jezus Christus, die naar deze donkere aarde kwam, die voor voor ons stierf aan het kruishout op Golgotha. Voor ons! Voor jou! Voor mij! Jezus Christus die het duister heeft overwonnen en in de toekomst al het duister van deze wereld zal laten verdwijnen! Wanneer je deze kerst viert in gebrokenheid en eenzaamheid. Laat dit dan jouw Hoop, jouw bemoediging zijn. Hij is gekomen en Hij zal wederkomen!