In de Bijbel wordt ons gevraagd het woord van God door te geven. Maar hoe doe je dat dan?! 

Herken jij dat? Je hebt iets moois of bemoedigends gelezen, of een mooie preek gehoord die de vlam van jouw geloof weer deed oplaaien. Deel jij dat dan met die collega die niets van het geloof wil weten? Of die vriendin die niet meer in de kerk komt? 

Ik wik en weeg

Een ander voorbeeld: iemand in je familie is ernstig ziek of overleden. Stuur je een kaart met een christelijke bemoediging of Bijbeltekst? Ikzelf wik en weeg nog al eens, doe ik het wel…….of toch niet. Wat weerhoudt me toch:  is het schaamte of angst? Bang voor de reactie van de ander op mijn gebaar?  

Voer geen heilige dingen aan de honden

In de Bijbel wordt ons gevraagd het woord van God door te geven. Maar hoe doe je dat dan?! In Mattheus 7:6  staat de volgende tekst: “Maar voer geen heilige dingen aan de honden. Want ze zullen zich daarna omdraaien en jullie verscheuren. Gooi geen parels voor de zwijnen. Want ze zullen die met hun poten vertrappen.” In de oorspronkelijke Griekse tekst staat het woord “margeritaDit woord betekent niet alleen parel, maar ook “broodkruimel”. Je zou het dan ook zo kunnen vertalen; zou je het Brood des levens geven aan mensen die er niet op zitten te wachten? Die een aversie hebben en het vervolgens vertrappen 

Om de oren slaan

Ongevraagde goede raad valt vaak niet goed. Je kunt mensen om de oren slaan met bijbelteksten maar ik geloof dat je het woord van God niet alleen moet vertellen, maar ook moet door- en voorleven. Laat het zienProbeer te doen wat Jezus deed. De wonderen en de goede werken die Hij in z’n leven deed, lieten zoveel indruk achter dat wij, en misschien mensen die er “nog” niet zo veel mee hebben, deze zelfs beter weten te benoemen dan al zijn gesproken woord. 

Herinnering

De dingen die je voor de ander doet, in moeilijke maar ook mooie tijden, laten een herinnering achter, een emotie, een diep gevoel. En dan komt dat gesprek daarna misschien vanzelf wel eens. Dus doe het op jou manier die jou past, die laat zien wie jij bent waar je voor staat. Laat het zien zoals Jezus heeft verteld in Matteüs 5:14-17 

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer over. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in het huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.” 

Laat het Licht Zien!