‘Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw.’

– Psalm 111: 6-7 –

In deze blogserie deel ik wat van mijn ervaringen met het lezen van de complete Bijbel in één jaar. De vorige delen bevatten voornamelijk praktische tips om het project goed te doorlopen (klik hier voor blog 1 en 2). Deze week wat meer over de inhoud van de Bijbel. De Bijbel is enorm gevarieerd en bevat allerlei verschillende boeken, maar er is een rode draad! Het helpt als je deze kernboodschap voortdurend voor ogen houdt.

Inzicht 1: De Bijbel leeft

Ik vertelde iemand over mijn leesproject en zij zei zo mooi dat ‘de Bijbel leeft’. En dat vond ik zo treffend uitgedrukt, want zo is het echt. Ik heb altijd geleerd dat de Bijbel is ‘geschreven’ door de Heilige Geest. Gods eigen woorden dus. En laat Hij nou precies Degene zijn die alomtegenwoordig is, Hij is er altijd bij: sinds mensenheugenis en daarvoor – tot in de eeuwigheid en alles daar tussen in. Niet zo gek dus om te zeggen dat de Bijbel leeft: het heeft een eeuwigheidswaarde van hier tot Tokyo en is dus eigenlijk altijd actueel. Betekent dat dat we alles begrijpen of rechtstreeks op ons kunnen en moeten toepassen? Nee, zo zie ik dat zeker niet. Maar voor mij is wel duidelijk geworden hoe groot en onwankelbaar God zelf is. De God van toen is dezelfde God als die van mij nu.

Inzicht 2: Patronen herkennen

Als je de hele Bijbel leest, zie je bepaalde patronen steeds terug komen. Beginnend bij de Schepping: alles is goed. De mens maakt het kapot bij de zondeval, maar God komt weer naar hen toe. Er is herstel mogelijk! En dat blijkt in het hele Oude Testament. Gods volk maakt er een potje van, luistert slecht, is ongeduldig… maar telkens weer komt God met zijn herstelwerk. Hij blijft zijn volk trouw, richt ze weer op, brengt redding. Wat een liefde en geduld! En uiteindelijk laat God zijn eigen Zoon geboren worden uit dat ontrouwe volk: als dat geen wonder is? Het ultieme reddingsplan treedt in werking, door Jezus’ komst naar de aarde. Aan het kruis wordt alle schuld tenietgedaan en daardoor mogen wij nu als geheiligde mensen bij God komen.

Inzicht 3: Alles uit liefde

Als je de verhalen die je leest in de Bijbel steeds tegen deze achtergrond plaatst, begrijp je bepaalde dingen ook beter. De toorn van God is bijvoorbeeld een lastige… er gebeuren verschrikkelijke dingen in het Oude Testament en als je alleen dát zou lezen, dan zou je je Bijbel snel aan de kant slingeren. Totdat je er doorheen God zelf ziet die woedend is over de zonde. Hij kan het niet uitstaan dat andere goden belangrijker worden gemaakt dan Hij. En terecht! Hij kan niet anders dan het onrecht bestraffen, omdat Hij heilig en puur rechtvaardig is. Pas door het offer van Zijn Zoon, is de relatie tussen God en mensen definitief hersteld. En zo kunnen wij tot God komen en om vergeving vragen. God wil niets liever dan een relatie met ons aangaan, ons vergeven, ons liefhebben. Hij houdt van ons en als we met Hem leven, maakt Hij een ander mens van ons: heilig en vrij van zonde. Het Nieuwe Testament staat vol met voorbeelden hiervan. Maar ook steeds die waarschuwing: je moet je wel bekeren! God wil ons zó graag bij zich hebben. Zijn woede en toorn is dan ook niet op de mensen gericht, maar op het lijden, de pijn, de zonde, het onrecht… Zijn grootste wens is om ons daarvan te bevrijden, zijn toorn komt dus voort uit liefde. En dáár staat de Bijbel vol mee.

Struikelen hoeft niet

Je hoeft dus niet te struikelen over die moeilijke stukken. Kijk omhoog en zie het kruis. Zie hoe Jezus al het lijden op zich nam, hoe God op die manier de relatie met de mensheid herstelde. Vallen zo alle vragen weg? Nee, absoluut niet. Maar het helpt wel als je die grote lijn voor ogen houdt en bedenkt dat Gods daden voortkomen uit liefde voor ons.

Over 2 weken blog 4 uit deze serie! Klik hier voor deel 1 of deel 2.

Wat is jouw gouden tip om het Bijbellezen vol te houden? Of heb je een mooie ervaring? Deel ‘em hieronder!