Wat kun je doen tegen zwarte boompjes en uiteindelijk zelfs zwarte vlekken in je brein?

“Misschien ken je dat wel; je ligt ’s nachts wakker en maakt je druk over wat er mis is gegaan of wat er mogelijk mis kan gaan. Je piekert en negatieve gedachten blijven eindeloos in je hoofd ronddraaien. Hoewel ik er steeds beter mee leer om te gaan, heeft het me heel wat uurtjes slaap gekost. In periodes van extra drukte of onrust merk ik dat oude, negatieve gewoontes weer de kop opsteken. Ach, het gaat vanzelf wel over dacht ik, totdat het interview van Gabriëlle Dik bij Hour of Power* me wakker schudt. Het opent mijn ogen voor hoe desastreus negatief denken kan zijn.

Negatief denken verzwakt je brein

In het interview deelt Gabriëlle hoe angst haar 25 jaar lang in haar greep hield, totdat een coach haar confronteerde met de harde realiteit: Als jij niet anders gaat denken, verandert er ook niets! Haar coach baseerde zich daarbij op het hersenonderzoek van Caroline Leaf. Negatieve gedachten volgen steeds dezelfde paden in je brein en leggen verbindingen. Wanneer dit proces zich blijft herhalen, worden die paden steeds dikker en sterker. Dit resulteert in zwarte ;boompjes; en uiteindelijk zelfs zwarte vlekken in je brein!

Verspilde energie

Dit doet mij plotseling beseffen dat je niet zomaar rustig kunt ademhalen wanneer het gevreesde moment voorbij is of uitblijft. Er is namelijk al schade toegebracht aan je brein, vaak zelfs voor zaken die helemaal niet op je pad zijn gekomen. Het is drukte om niets, verspilde energie! Zelfs als het vuur lijkt gedoofd, blijven er zwartgeblakerde bomen achter. Donkere bomen zijn als het ware geplant en hoewel ze levenloos lijken, staan ze misschien wel klaar om opnieuw te groeien zodra je brein ze weer voedt.

Vernieuw je gedachten

Het kan twee kanten op gaan. Je kunt doorgaan totdat die boompjes uitgroeien tot zwarte vlekken. Dit is echter niet hoe de God van Licht dit voor ons heeft bedoeld! Hoe doorbreek je dit patroon? Gabriëlle is hier duidelijk over: Schreeuw het uit naar God en vraag Hem om hulp om onze gedachten en gezindheid aan te passen (Romeinen 12:2) om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem behaagt. Maar dit vereist wel een persoonlijke keuze! De keuze om negatieve gedachten te identificeren, te stoppen en je gedachten te vernieuwen. Dit is niet eenvoudig, maar toch, wij kunnen dit steeds opnieuw doen, want zoals Paulus schrijft: Wij hebben de gedachten van Christus!; (1 Korinthe 2:16).

Voortdurend happy-clappy

Iets eerder in dezelfde brief aan de gemeente in Korinthe schrijft Paulus: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben. Aan ons heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest onderzoekt namelijk alle dingen, zelfs de diepten van God.; Dus, door de Heilige Geest kunnen we Zijn gedachten beter leren begrijpen, en het is vanzelfsprekend dat deze gericht zijn op licht en liefde. Dat betekent niet dat alles voortdurend happy-clappy moet zijn, maar wel dat je je gedachten kunt sturen in de richting van opbouwende en realistische varianten.

Ruach voor je brein

Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om ogen, oren en een hart te hebben die afgestemd zijn op Zijn Geest, Zijn Ruach. Dit Hebreeuwse woord betekent zowel wind, adem als geest. Uit veel onderzoek blijkt dat we het beste functioneren bij een diepe, rustige buikademhaling. Als we dan bedenken dat God ons Zijn levensadem inblies bij onze geboorte en dat Hij Zijn Adem, Zijn Geest, steeds weer aan ons wil schenken om ons te bezielen, dan zou je toch niets anders meer willen dan diep inademen! En het is bijna overbodig om te zeggen dat dit effect heeft op de zwarte boompjes in je brein. Bomen worden immers niet voor niets de longen van onze wereld genoemd: een bos wisselt, net als je longen, CO2 en zuurstof uit. Zonder zuurstof is er geen leven.

Laat maar waaien!

Dus, laat een frisse wind door je leven waaien! Vul je longen en je brein met Zijn Ruach, en geleidelijk aan zullen de zwarte boompjes veranderen in datgene waar Psalm 1 (vers 1A en 3) naar verwijst: Gelukkig de mens (…) die vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Tijd om te kijken

Deze Psalmtekst staat op een poster in mijn woonkamer, als een herinnering om geplant te blijven met Zijn stromende levenswater. Vanaf nu daagt het me ook uit om mijn gedachten zuiver te houden, zodat er geen zwarte boompjes kunnen groeien en dorre bladeren voorkomen worden. Dan zullen vruchten en bloei op het juiste moment ontstaan. Echter niet op ons eigen moment, maar op Zijn tijd. Neem jij ook de tijd om zo te leren kijken?

God, open onze ogen, zodat wij zien
Uw waarheid
Uw gedachten
Uitgespreid als Uw zegen over ons
God, open onze ogen, zodat wij mogen ontvangen
Uw zuurstof
Uw Geest
Uitmondend in onze bloei door U

Kijk hier het interview met Gabriëlle Dik vanaf minuut 13.