"In de situatie waarin we zijn geplaatst, kunnen we vaak al verschil maken. Of we onszelf nu zien als vechters of niet.

Vroeger was Esther mijn favoriete Bijbelboek. Ik vond Esther een inspirerend persoon en ik vond het mooi om te zien hoe God haar gebruikte op de meest onverwachte manieren. Dit verhaal liet me zien dat het soms nodig is om over bepaalde regels heen te stappen, om te vechten voor onrechtvaardigheid. 

Vechten 

Als ik kijk naar de manier waarop Esther haar geloof deelt, dan is haar geloofstaal vechten; ze vocht tegen onrecht tegenover het volk Israël. Als je je herkent in de taal van Esther, kan je veel van haar leren. Maar ook als je je er helemaal niet in herkent, kan je veel van haar leren. Het verhaal van Esther is een verhaal voor iedereen.  

Onzekere situatie 

Esther werd in een situatie geplaatst waar ze zelf niet voor koos. Ze was uit haar vertrouwde omgeving gehaald, omdat de koning een nieuwe vrouw wilde. Ze had al veel meegemaakt, was beide ouders verloren en woonde bij haar oom. Van daaruit moest ze naar een huis met allemaal andere meisjes die ook apart waren gezet voor de koning. Esther gebruikte haar door God gegeven schoonheid voor een goed doel: voorkomen dat haar volk vermoord werd. 

Strijd 

Als we denken aan mensen die ergens voor strijden, denken we vaak aan activisten die er bewust voor kiezen om te vechten voor een doel waar ze in geloven. Ze vinden bijvoorbeeld het klimaat belangrijk, dus daarom lopen ze mee in klimaatmarsen. Het is belangrijk dat er mensen zijn die hun stem verheffen en de strijd tegen onrecht opzoeken. Dit kan echter ook intimiderend zijn voor mensen die het moeilijker vinden om conflict op te zoeken, of die daar misschien helemaal niet de ruimte en de energie voor hebben. 

Vechten voor het goede 

Maar juist Esther koos niet voor de situatie waar zij in zat. Ze belandde in deze situatie zonder dat ze dit had verwacht. Het was een hele ongelukkige situatie voor haar. Vanuit zichzelf had Esther deze situatie waarschijnlijk niet opgezocht. Dat hield haar echter niet tegen om toch te vechten. Ze gebruikte wat God haar gaf, om in een situatie waarin ze geplaatst werd het goede te doen. Zo mogen wij ook weten dat het soms genoeg is om het goede te doen, gewoon in de situatie waarin we zijn geplaatst. Niet iedereen hoeft op de voorgrond te treden en te vechten tegen groot onrecht. We hoeven het niet altijd op te zoeken. In de situatie waarin we zijn geplaatst, kunnen we vaak al verschil maken. Of we onszelf nu zien als vechters of niet. 

vrouw, lume

"Juist wij vechters moeten ons kwetsbaar opstellen..."

Dapper 

Ik ben zelf iemand die wel graag een conflict opzoekt als dat nodig is om tegen onrecht te strijden. Soms heb ik het gevoel dat het niet mag, dat ik wat meer op de achtergrond moet gaan staan omwille van de lieve vrede. Dat ik maar wat makkelijker moet zijn en me meer aan de regels moet houden. Toen ik het verhaal van Esther weer las, viel het mij op dat ze zich niet aan de regels hield. Officieel moest ze toestemming vragen aan Ahasveros, haar man en de koning van het rijk, voordat ze bij hem naar binnen mocht. Als ze zich niet aan dit protocol hield, zou dit haar dood kunnen betekenen. Maar Esther had door dat haar zaak een hele urgente zaak was. Ze streed niet voor zichzelf, maar voor de mensen van haar volk die geen andere stem hadden in het paleis. Omdat ze wist dat het zo belangrijk was, heeft ze de afweging gemaakt en besloten dat ze zich niet aan het protocol zou houden. Ze besloot het erop te wagen en gewoon bij de koning naar binnen te gaan.  

Wijsheid en advies 

Soms is het nodig voor het doel om je niet aan de regels en de protocollen te houden. Hier moet je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Je kan niet zomaar als een olifant door de porseleinkast heen banjeren. We zien ook hoe Esther dit op een wijze manier oplost. Ze heeft een oom die haar advies geeft. Haar oom en pleegvader Mordechai denkt met haar mee. Hier zien we een kernpunt voor mensen die als geloofstaal ‘vechten’ hebben. We kunnen namelijk niet alleen vechten. We hebben altijd mensen nodig voor advies. Mensen die van een afstandje met je kunnen meedenken en je ook feedback durven te geven. Juist wij vechters moeten ons kwetsbaar opstellen. We moeten het toelaten dat anderen achter ons en ons doel staan, dat ze ons motiveren en eventueel corrigeren. Als we altijd maar alleen vechten, putten we onszelf uit. We hebben anderen en God nodig om door te blijven gaan. 

Roeping 

Esther werd op een plek gezet waar ze moest vechten, maar God zorgde er ook voor dat ze het niet alleen hoefde te doen. Samen met haar oom maakte ze een plan van aanpak en werd het volk Israël gered. Als vechter kan je je soms ‘te veel’ voelen, omdat je mensen in beweging wil zetten om dingen te veranderen. Maar God heeft ons zo gemaakt, en Hij heeft ons nodig. Soms word je geroepen voor een andere plek, voor een drastische verandering. Maar vaak heeft God ons geroepen om een verandering te brengen juist op de plek waar we zijn. Soms zoek je een conflict op en soms word je op een plek geplaatst waar je zelf niet voor koos. Van Esther kunnen we leren dat we altijd kunnen vechten om het goede te doen. Want we zijn bestemd tot licht.  

Op welke manier probeer jij te vechten voor het goede?