De laatste tijd vraag ik me soms af: ‘Is dit nou alles? Wat maakt mijn gebed nu voor een verschil?’

Mijn vader was voorganger in onze kerk. Dat vond ik heel handig. Want als ik ergens mee zat, dan ging mijn vader bidden en kwam alles goed. Dat was het geloof van een jong meisje dat redelijk naïef in het leven stond. Ik kwam jong tot geloof. Maar echt investeren en groeien in mijn relatie met Jezus deed ik niet, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat moest.

Gods plan om te groeien

Gelukkig had Jezus een plan met mij en dus belandde ik op een christelijke studentenvereniging. Daar begon mijn ontdekkingstocht naar wie ik zelf was ten opzichte van God. Een heerlijke reis die ik samen met andere christelijke medestudenten mocht beleven. Lekker in de veilige bubbel.

Een bijzondere ervaring

Die ontdekkingstocht bracht mij, jaren later, bij de 24/7 gebedsweek van onze kerk. Samen met mijn gebedsmaatje bracht ik een hele nacht door in gebed. Zo dicht bij Jezus. Telkens bracht Hij ons mensen en situaties in gedachten waarvoor wij mochten bidden. De nacht vloog voorbij. Sinds die nacht bid ik graag voor mensen.

Is dit alles?

De laatste tijd vraag ik me soms af: ‘Is dit nou alles? Wat maakt mijn gebed nu voor een verschil?’ Ik realiseer mij dat mijn gebedsleven een comfort zone is geworden. Heel prettig om in te verblijven, maar niet erg gericht op groei of uitdaging. Ik wil vooruit, ik wil verder, ik wil meer van Jezus zien en ervaren.

Jezus wacht vaak totdat wij in beweging komen. Als wij ons verlangen aan Hem overgeven, maakt Hij er iets moois van.

5 tips om te groeien in gebed

Deze acties hebben helpen mij om uit mijn comfort zone te stappen:

  • Spreek je verlangen uit in gebed
  • Spreek je verlangen ook uit bij anderen en vraag God om je juiste mensen op je pad te brengen.
  • Ga schat zoeken in de Bijbel: via een bijbelschool, bijbelstudies, bijbelleesplan, of bijbelse dagboeken, laat God je leiden in zijn woord. Hij geeft je kennis, bemoedigt en geeft je nieuwe uitdagingen.
  • Heb geduld. Een proces heeft tijd nodig.
  • Ga oefenen. Net als dat een kind moet leren om te lopen, zo mogen wij oefenen met onze gaven en talenten.

Jezus’ kracht

Inmiddels durf ik zonder schroom bij iemand op de voicemail een gebed in te spreken. Ik stuur kaartjes naar mensen die ik op mijn hart heb. Ik hoop dat ik nog niet uitgegroeid ben, want ik wil zo graag nog meer van Jezus’ kracht zien. De tekst die mij telkens uitdaagt, is Matheus 28: 18-20, het zendingsbevel:  Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden.   

Het kan heel veilig zijn om je alleen onder mede christenen te begeven, maar uiteindelijk ligt onze bestemming buiten de kerk. Wat is jouw next step?