"De hele tekst van vandaag gaat over deze pijnlijke afwijzing en miskenning. Iets waar we, denk ik, niet graag over nadenken. Doet het ons te veel pijn om na te denken over wat Jezus moest doormaken..?"

“Ik lees de tekst van vandaag uit Jesaja 52 en 53 en ik merk een zwaarmoedig gevoel bij mezelf. Ik zat enthousiast klaar om te gaan schrijven over het feest van de verlossing, maar in plaats daarvan werd ik in feite gevraagd om te schrijven over ongeloof en onrecht, en wat dit doet met onze Heer, hoeveel pijn Hij heeft geleden… Dat is even omschakelen. Ik neem een moment stilte en probeer de woorden die ik lees op me te laten inwerken.

Zo pijnlijk

De zin uit Jesaja 53 vers 8 raakt mij: “Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?” staat er. Ik probeer me te beseffen hoe pijnlijk dit moet zijn geweest voor Jezus… Hij werd afgewezen, mishandeld, verstoten… Ze hadden geen oog voor Hem. En dat terwijl Hij daar stond met een hart vol liefde voor al deze mensen. Liefdevol en nederig strekte Hij zijn hand uit, met daarin de uitnodiging voor het Feest! Maar… ze hadden geen oog voor Hem.

Schaamte

De hele tekst van vandaag gaat over deze pijnlijke afwijzing en miskenning. Iets waar we, denk ik, niet graag over nadenken. Doet het ons te veel pijn om na te denken over wat Jezus moest doormaken…? Of voelen we misschien schaamte, schaamte dat wij mensen Jezus niet beter behandeld en begrepen hebben… Toch denk ik dat we wel kunnen leren van zijn pijn. Juist zijn pijn laat iets zien van de grootheid van Jezus’ liefde. Want hoe vaak ze Hem ook afwezen, hoe erg die pijn ook was, zijn liefde was groter. Ze hadden geen oog voor Hem… toch trok Hij zijn uitnodiging niet terug!

Andere focus

Ik lees de tekst opnieuw en weer word ik geraakt… Nu door Jesaja 52 vers 13: ‘Ja, mijn dienaar zal slagen, Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.’ En verderop staat in een van de laatste zinnen van Jesaja 53 dit: ‘Daarom ken ik hem de plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit.’ Hoewel dit Bijbelgedeelte vol staat met onrecht en miskenning begint en eindigt Jesaja de tekst met een andere focus… Een focus op Jezus’ verheerlijking! Jesaja laat hiermee duidelijk zien dat ondanks al dat lijden, Jezus toch zal overwinnen! Hij zal groots en hoog verheven zijn! 

Zijn grootheid is groter

Veracht, verstoten, vernederd, niet geloofd,… Wat heeft de mensheid onze Heer toch veel lijden aangedaan! Maar Hij laat zich hierdoor niet tegenhouden. Zijn genade is groter. Zijn liefde is groter. Zijn overwinning is groter! De uitnodiging ligt voor je klaar. Heb jij er oog voor?”

Tip: luister eens naar het lied ‘To my children’ van Trinity. Jezus nodigt jou uit! Zoals het in dit lied zo mooi wordt gezongen: “There is room at the table, I’ve saved you a seat…”