"Waar is God als je hem nodig hebt? Je wilt antwoorden, je vraagt misschien zelfs om een teken, maar het blijft stil. Het kan zomaar zijn dat je aan jezelf gaat twijfelen..."

“Heb jij weleens ervaren dat God jou bij wijze van spreken een zetje in de goede richting gaf? Je werd bijvoorbeeld overduidelijk door Hem geleid bij het maken van een plan. Of je verstond letterlijk zijn stem in je hart, zodat je wist wat je moest doen?

Juiste moment, juiste plaats

We kennen de verhalen uit de Bijbel. Samuel die als klein jongetje al met God in gesprek was. Jesaja die visioenen te zien kreeg. Filippus die precies op het juiste moment op de juiste plaats was. Maar ook in onze tijd zijn er sprekende voorbeelden van mensen die op een wonderlijke manier goddelijke leiding ervaren. Ook kleine, op het oog onbeduidende momentjes, kun je zien als een soort knipoogje van God. Het kan ons verwonderen, verbazen en we mogen God prijzen om zijn betrokkenheid in onze levens.

Om Jezus’ wil? Of omdat jij dat wilt?

Je kunt er ook onzeker van worden. Want hoe moet het nu als je helemaal niks merkt van een richtingaanwijzer? Als je op een kruispunt van een beslissing staat en werkelijk géén idee hebt wat de juiste weg is. Waar is God als je hem nodig hebt? De kans is groot dat je je knieën rauw bidt op zo’n moment. Dat je God vraagt om iets te laten zien. Je wilt antwoorden, je vraagt misschien zelfs om een teken, maar het blijft stil. Het kan zomaar zijn dat je aan jezelf gaat twijfelen. Je vraagt je af of je wel genoeg geloof hebt. Of je wel genoeg voor hem doet. Maar dan zit je op het verkeerde spoor. Je hoeft namelijk niets te doen om alles te krijgen wat je nodig hebt: Gods liefde, oneindige genade. Maar te vaak nemen we zelfs daar geen genoegen mee. We willen net dat beetje meer: duidelijkheid, richting, een teken. Om Jezus’ wil? Of omdat jij het wilt?

Achter de evangelisatiekraam

De overdenking die je nu leest, verscheen (in iets aangepaste versie) in het boek ‘Jij bent licht’ wat ik vorig jaar uitbracht. Ik laat mijn lezers in dit boek zien dat je je geloof mag delen, op de plek waar jij bent geplaatst. Je hoeft er niet voor naar Afrika te reizen of achter een evangelisatiekraam te staan – mag wel, hoor! Als je gelooft dat God jou heeft geplaatst op de plek waar jij je nu beweegt, mag je ook weten dat dát de plek is waar je van hem kunt getuigen. En op die plek gaat hij je daarbij helpen. Klinkt simpel en dat is het ook. En toch stellen veel christenen daarbij eerst steeds weer die vraag: wat wil God precies? Wat is zijn plan met mij? Waar moet ik naartoe?

Focus je op Gods plan met de wéreld!

In mijn boek deel ik inzichten van Kees van der Knijff, theoloog. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Gods plan met je leven’. Hij onderzocht hoe er over dit thema wordt gedacht en ontdekte dat er twee aannames zijn die het meest worden gebruikt door christenen. Allereerst de gedachte dat God een plan heeft met het leven van iedere gelovige. En ten tweede dat God daar rond belangrijke keuzes iets van laat merken.

Kanttekeningen

In een interview zegt Van der Knijff: “Ik geloof wel dat God een plan heeft met het leven van mensen, maar ik zou daar een paar kanttekeningen bij willen plaatsen. Als je steeds spreekt over Gods plan met jouw leven, dan heeft dat het risico om op jezelf gericht te worden.” Hij doet dan ook de suggestie om je te focussen op Gods plan met de wéreld, en hoe wij daar als mensen instrument in kunnen zijn. “Hoe kunnen wij ons leven dienstbaar maken aan Gods plan met deze wereld?”

De grote Reddingsoperatie

God ontvouwt zijn plan met deze wereld in de Bijbel. Stukje bij beetje ontdekken we hoe hij deze wereld wil verlossen uit de macht van het kwaad. God wil zijn wereld nieuw maken. De ultieme bevrijding komt nog, maar nu al is hij bezig met deze grote Reddingsoperatie. Aan jou de vraag: hoe kun jij bijdragen aan zijn doel voor deze wereld? Probeer je dáárop te richten in de keuzes die je maakt…

In de volgende twee blogs ga ik hier verder op in… Deze staat op maandag 19 juli online!