"Moeten we het hele idee dat God een plan met ieder van ons persoonlijk heeft loslaten...?"

‘God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.’ (Psalm 67:2-3)

Jouw leven versus Gods plan

“Vorige week lazen we hier over de vraag: wat is Gods plan met jouw leven? We kwamen uit bij de inzichten van theoloog Kees van der Knijff. Hij doet de suggestie om je te focussen op Gods plan met de wereld, in plaats van op jouw individuele leven. Dit laatste heeft namelijk het risico in zich dat we teveel op onszelf gericht zijn, in plaats van op God. Vandaag deel 2 (van de 3) over dit onderwerp. Delen uit deze meditaties zijn eerder verschenen in het boek ‘Jij bent licht’ dat ik vorig jaar uitbracht.

Loslaten

We denken dus na over Gods plan met ons leven. Als we ons dus niet meer moeten focussen op onszelf, maar op het grotere plan van God met de wereld, wat betekent dit dan concreet? Moeten we het hele idee dat God een plan met ieder van ons persoonlijk heeft loslaten?

Huiverig

Nee, zo scherp hoeven we dat niet te stellen. Er zijn genoeg recente verhalen over de leiding van God in het leven van individuele personen. Maar het blijven bijzondere verhalen!  Van der Knijff is van mening dat we ons daaraan niet teveel moeten spiegelen. In een interview zegt hij: “Ik ben er huiverig voor dat deze bijzondere verhalen een soort van uitgangspunt zijn geworden voor iedereen”. Het kan zelfs stress opleveren, omdat je ‘niks hoort’ bij grote beslissingen. Van der Knijff: “Volgens mij kun je theologisch gezien God niet verplichten altijd iets speciaals te doen op zo’n moment. Hij heeft ons veel gaven gegeven die we mogen gebruiken in de beslissingen die we nemen.”

Lef hebben

Concreet betekent dit dat je bij kruispunten in je leven God mag vragen om wijsheid. Maar dan mag je daarna ook het lef hebben om een beslissing te nemen. Van der Knijff: “Die mag je vervolgens terugleggen in Gods genade: Heer, ik heb deze beslissing genomen, ik weet niet zeker of dit de goede weg is, maar wilt u het gebruiken?” Op die manier mag je erop vertrouwen dat God leidt, ook als je dat niet altijd zo ervaart.

Verwacht bevestiging

Een mooi voorbeeld van zo’n gebed lezen we in Psalmen 90:17 waar Mozes bidt om leiding van God, zonder daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid af te schuiven: “Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat”. Als je leeft vanuit genade, mag je Gods bevestiging verwachten in alles wat je doet. En dan mag je ook vertrouwen dat Hij afmaakt wat jou zelf niet lukt.

Voltooien

Een ander voorbeeld lezen we in de brief van Paulus aan de Filippenzen: “Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk (…) omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.”

Meebewegen

En die belofte wil ik hier ook graag onderstrepen: God maakt af waar wij mee bezig zijn. Ons op het oog soms onbeduidende werk in zijn koninkrijk. Waarin we zo goed en zo kwaad als het gaat meebewegen in Gods plan met de wereld. Dat hoeft niet perfect. Wel is het goed om steeds weer dat plan voor ogen te hebben. Daarom herhaal ik nog even wat woorden van vorige week:

God ontvouwt zijn plan met deze wereld in de Bijbel. Als je daarin leest, ontdek je stukje bij beetje hoe hij deze wereld wil verlossen uit de macht van het kwaad. Hoe hij de mensheid steeds weer uitnodigt naar het licht. God wil zijn wereld nieuw maken. De ultieme bevrijding komt nog, maar nu al is hij bezig met deze grote Reddingsoperatie.

En jouw leven?

Aan jou de vraag: hoe kun jij bijdragen aan Zijn doel voor deze wereld? In mijn derde blog uit deze serie maak ik het wat praktischer, waardoor je leert herkennen of je op het goede spoor zit.