"Wie ben je? Of wás je... ? En waarom word je door de apostel Paulus zo expliciet genoemd en geroemd?"

Dit is Junia. Haar naam maakte iets bij me los toen ik vanmorgen de brief aan de Romeinen las: ‘Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten…’ (Romeinen 16:7)

Every inch a lady

Wie ben je? Of wás je… ? En waarom word je door de apostel Paulus zo expliciet genoemd en geroemd? Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Even zoeken leert me dat Junia in veel bijbelvertalingen Junias heet. Dat levert wat (ver)taalkundige onduidelijkheid op. Ze wordt bedoeld of onbedoeld vaak aangezien als man. Maar, verschillende bronnen bevestigen: every inch a lady. En wanneer ik verder zoek, ontdek ik meer over haar; ze wordt beschreven als biblical heroin, leader, apostle, role model… mijn interesse is in elk geval gewekt…

Uiteenlopende posities

De Bijbel staat vol verhalen van vrouwen; vrouwen die uiteenlopende posities vervullen: koningin, huisvrouw, investeerder, moeder, leider, zakenvrouw. Via de Middeleeuwen en later rond de Reformatie verdwenen vrouwen een beetje van het toneel, maar juist in het vroege christendom vervulden zij allerlei functies. Sterker nog, juist het christendom plaatste hen op posities die ver boven het ‘gewone’ leven uit gingen.

Sleutelrol

Jezus had veel vrouwen in zijn omgeving, sprak met ze en moedigde vrouwen aan om te worden wie ze zijn. Lees even verder in Romeinen 16 en je ziet dat vrouwen actief betrokken waren in de verkondiging van het evangelie. Van de 28 genoemde personen zijn er 10 een vrouw. En zo ook Junia. Het lijkt erop dat ze tot de kring van leidende missionarissen behoorde, een sleutelrol had in kerkplanting en hielp om het koninkrijk van God zichtbaar te maken in de toenmalige Romeinse wereld. Een wereld die door mannen werd gedomineerd. Blijkbaar was ze zeer zichtbaar en zo’n maatschappelijke bedreiging dat ze moest worden opgesloten in de gevangenis. Een vrouw met invloed, dus. Wow, this girl was on fire. 🔥

Waanzinnig

En nee, ik wil Junia niet opvoeren in actuele maatschappelijke en kerkelijke discussies over glazen plafonds, gender, hiërarchie, ambten en bedieningen, maar ik vind het waanzinnig dat achter één naam op pagina 1448 van mijn Bijbel zo’n inspiratie schuil gaat.💃🏼

Tekst: Maartje Dekens I Illu: @written_paint