"Jij mag je verheugen in je zwaktes en onzekerheden. Wie kan jou meer kracht geven dan God zelf?"

Ken je het verhaal van Gideon (uit Richteren 6 en 7)Een man zonder invloed, uit een arme stam, de jongste van zijn familie, wordt door God geroepen. Krachtige held! Zo spreekt God hem aan. Hij riep Gideon om het volk te verlossen van de Midjanieten, maar hij is onzeker. Keer op keer vraagt hij om bevestiging over zijn roeping. Elke keer weer twijfelt hij aan Gods trouw.  

Wat Gideon vraagt, gebeurt 

Later vindt Gideon moed om een leger op de been te zetten, maar genoeg vertrouwen om aan te vallen heeft hij nog niet. Hij twijfelt eraan of God met hem is en of Hij ook echt zal doen wat Hij van hem vraagt. Dus vraagt Gideon om een teken, een teken dat hij zelf bepaalt en waarmee hij God op de proef stelt. Wat Gideon vraagt, gebeurt. Maar dit is voor hem nog steeds niet genoeg bevestiging om zelfverzekerd de strijd te voeren. Voor de zoveelste keer vraagt hij om een teken. Dan blijkt uit het volgende vers dat Gideon hierdoor voldoende zekerheid kreeg, want hij legert de troepen. Maar dan vermindert God het leger van Gideon van 30.00 naar 300 man! Daarmee hangt alles af van God, want het legertje zal nooit de overwinning kunnen behalen op eigen kracht. Niet de Israëlieten zelf, maar God wil de overwinning geven… Gideon kiest ervoor om op dat moment God te vertrouwen en dan komt God zijn belofte na! De Midjanieten worden verslagen! Je kunt het prachtige verhaal nalezen in Richteren 6 en 7. 

Onzekerheid 

Herken jij je in de onzekerheid van Gideon? Als vrouwen kunnen we ook vaak onzeker of bang zijn; spreekt God wel echt tot mij? Roept Hij mij echt, wil Hij mij gebruiken? We twijfelen zo vaak aan ons eigen kunnen. Herkenbaar toch? Maar God kiest jou uit! Jij bent belangrijk voor Hem en God wil jou gebruiken. Laat je niet belemmeren door je gedachten, door je twijfels, je wantrouwen naar God toe, je redeneringen. Vaak is de bron van onze belemmeringen wantrouwen en onzekerheid. Maar heb geloof! Is Gods kracht niet veel groter dan alles wat er op aarde is en bestaat?  

bijbel, vrouw, lume

"Als vrouwen kunnen we ook vaak onzeker of bang zijn; spreekt God wel echt tot mij?" 

In 2 Korinthe zegt Paulus 

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ 2 kor. 12:9-10 

God omarmt jouw ‘zwaktes’

Jij mag je verheugen in je zwaktes en onzekerheden. Wie kan jou meer kracht geven dan God zelf? Geen angst is er nodig, geen zorgen zijn nodig. Zorgen zullen niets toevoegen aan je leven, maar de moed die God geeft, maakt dat je tot veel meer in staat zult zijn dan je denkt. Geloof je dat? Zelfs jouw ´zwaktes´ omarmt God. Hij veroordeelt ze niet, maar biedt er iets voor in de plaats aan, het is een mogelijkheid voor God om iets te laten zien. Een uitdaging om jou iets te leren. Misschien verheugt God zich zelfs wanneer jij iets niet kunt, omdat Hij dan Zijn goedheid en grootheid door jou heen kan laten zien. Niet alleen jij mag in je zwakte verheugen, zelfs God verheugt zich daarin! Op die manier kun jij je geloof delen, mag jij Gods liefde uitdelen. Bijzonder toch? 

Door jou heen 

Denk er eens over na, geloof je dat die kracht en dat zelfvertrouwen vanuit jezelf moeten komen? God brengt Gideon tot een punt waar hij óf op God moet vertrouwen óf Hem compleet moet afwijzen. 

Hoe stuurt God jou?

Gideon was een man met veel potentie en mogelijkheden, maar hij had weinig geloof. Hij was timide te midden van zijn potentie. Gods roeping, tekenen en leiding waren daardoor nodig om Gideons hart te veranderen. Denk eens terug aan afgelopen weken, wat heeft God jou laten zien? Hoe is Hij jou aan het sturen en begeleiden? Lukt het je om te luisteren naar Zijn stem? Als jij op andere dingen blijft vertrouwen om je te voorzien in rijkdom en zelfvertrouwen, moet God dit verwijderen zodat Hij jou tot een punt kan brengen van volledige afhankelijkheid op Hem alleen.  

No pressure 

Wanneer we gewoon beschikbaar zijn, werkt God rustig door ons heen en is er geen druk. Laat die prestatiedrang maar los. God wil door je heen werken zoals je bent. In dat vertrouwen op God is er ontspanning. 

Geloof jij dat God door je heen kan werken? Durf je daarop te vertrouwen?