"Terwijl ik dit schrijf, besef ik me hoe bevoorrecht ik ben. Mijn wieg stond op de goede plek..."

“Het lijkt misschien een ver-van-je-bedshow. De warme landen in verre continenten waar meisjes niet naar school gaan omdat ze moeten werken, bevinden zich buiten je blikveld. De meisjes die worden uitgehuwelijkt aan vaak veel oudere mannen of als kleine meisjes worden besneden, ken je niet persoonlijk. Er zijn al zoveel zaken in het hier en nu die jouw aandacht vragen. Dus waarom moet je je dan ook nog bezighouden met de problemen van ver weg?

Geweld dichtbij huis

Maar die problemen zijn stiekem niet zo ver weg. Ook hier in Nederland hebben meisjes dagelijks te maken met vormen van geweld. Op de website van Mensenrechten.nl lees ik dat 45% van de Nederlandse vrouwen heeft aangegeven voor haar vijftiende levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld, als meisje dus. Ook onze meiden zijn kwetsbaar en hebben een veilige omgeving nodig. Ook hier worden meisjes stiekem besneden of uitgehuwelijkt, buiten het zicht van de samenleving om.

Bij Jezus ben je veilig

Tussen al deze cijfers kan de moet je misschien in de schoenen zakken. Wat kun je eraan doen? Hoever reikt jouw invloed? Ik geef je graag een paar praktische tips mee, maar ik wil ook even met jou naar de woorden van Jezus zelf luisteren. Hij zei: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet” (Lukas 18:16 NBG). Daar bij Jezus zijn ze veilig, dat wist Hij. En hoewel de wereld soms geen veilige plek is voor de meisjes, kan de aanwezigheid van Jezus wel het verschil maken voor hen (en de geweldplegers). Wij zijn de handen en voeten van Jezus, en door te wijzen naar onze bron brengen we Licht op duistere plekken.

Dit kun jij doen

Zoals beloofd, hier nog wat praktische tips:

  • Open je ogen en oren. Je hoeft echt niet achter iedere struik een kinderlokker te verwachten, maar wees aanwezig op de plek waar je bent. Neem ook eens een kijkje op deze site van de overheid. Hier lees je wat je kunt doen als je vermoedens hebt van geweld.
  • Wees betrokken bij een programma van je kerk of van Lume, bijvoorbeeld het werk van Lume-vrouw Diordre in Sri Lanka (zij zet zich in voor meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en uitbuiting). Er gebeurt zoveel goed werk, en jouw steun is en blijft daarvoor nodig.
  • Houd je van hardlopen of wandelen? Doe op vrijdagavond 10 november mee aan de Lume Ladies Light Trail in Kampen en doneer jouw opbrengst aan het project van Diordre!
  • Bid. Bid voor je dochter, je buurmeisje en hun vriendinnetjes. Gebed is het grootste wapen dat we hebben tegen de duisternis.

Dankbaar en verantwoordelijkheid

Terwijl ik dit schrijf, besef ik me hoe bevoorrecht ik ben. Mijn wieg stond op de goede plek. Ik heb de mogelijkheid gehad om mezelf te ontwikkelen en om te kiezen wat ik wilde doen met mijn leven. Ik kan niet anders dan dankbaar zijn. Tegelijkertijd brengt mijn veilige plek ook verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe zorg ik voor anderen? Wat kan ik uitdelen van de goedheid in mijn leven.

Wat kun jij doen voor meisjes wereldwijd?